Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 12
Aantal hits: 12
MNW
Aantal resultaten: 4
Aantal hits: 4
VMNW
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 2
ONW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
WNT
Aantal resultaten: 6
Aantal hits: 6
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
VMNWbootBOOT (I)znw.m.boot
VMNWBootBOOT (II)znw.Boot (?)
MNWbootBOOT (I)znw(m.)Boot, lat. cymba.
MNWbootBOOT (III)znw(m.)Vat, ton.
MNWbootBOTE (I)znw(v.)Eene soort grove schoenen.
MNWbootBOTE (II)Vat, ton.
WNTbootBOOT (I)znw.(v.,o.,m.) Naar de gewone opvatting in de hedendaagsche taal. Klein open vaartuig, gemeenlijk van eene kiel voorzien, en door riemen, soms ook door zeilen voortbewogen; zoowel op zee als op de binnenwateren gebruikt om personen te vervoeren, te visschen, te spelevaren enz.
WNTbootBOOT (II)znw.(v.,m.) Vroeger in 't algemeen: Sieraad bestaande uit een of meer juweelen, in goud of zilver gevat, en gewoonlijk aan den hals gedragen.
WNTbootBOOT (III)znw.(v.) Vat of fust waarin zuidelijke wijnen zooals Porto, Xerez, Pedro Ximenes enz. vervoerd worden; van verschillende grootte, naar gelang der soort, meest van 425 tot 500 liter bevattende, en derhalve overeenkomende met 1 pijp of 2 okshoofden. Verg. VERDAM en STALLAERT.
WNTbootBOOT (IV)znw.(v.) Verouderde benaming eener soort van groote schoenen, die tot boven de enkels reikten.
WNTbootBOOT (V)znw.(m.) daarnevens BOOTE vr. —, mv. -en. Ohd. o, mhd. e, nhd. bosze m. vr., mnd. bote. Naar men wil afgeleid van Booten (I), in de bet. 2): zooveel als te gelijk geboot wordt; ook fr. botte, bos, bundel wordt van een onfr. bôtan afgeleid. In den vlasbouw, o.a. in Drente, Gelderland en op Schouwen. Twee of twee en een half, soms drie handen vol gerepeld vlas, met eene bies tot een bundel gebonden. In Zuid-Nederland: hetzij een bundel ruw vlas dien men in het water legt om te roten, waterboot genoemd, hetzij een bundel gezwingeld vlas, wegende £ 1.389 (vroeger 31/2 a 4 pond), ook bond genoemd. Zie DE BO [1873], SCHUERM. [1865-1870] (met SCHUERM., Bijv. [1883]), en Drent. Volksalm. 1847, Woordenl. 
WNTboot Boot[behandeld onder BOOTEN I]

Ga naar de GTB applicatie