Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 10
Aantal hits: 10
MNW
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 2
VMNW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
ONW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
WNT
Aantal resultaten: 6
Aantal hits: 6
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
ONWbord, berdbort (II)znw.Plank. In het Oudnederlands alleen als reconstructie uit het Oudfrans en als toponymisch element overgeleverd.
VMNWbord, berdBORT (I)znw.o.plank; paneel; bord; speelbord
MNWberd, bordBERT (II)znw(o.) Plank, lat.
MNWbord, berdBORT (I)znw(o.) Bord, plank.
WNTbord, berdBARD (I)Zie BERD en BORD.
WNTbord, berdBORD (I)znw.(o.) In 't algemeen. Langwerpige houten plank. In de Meierij b.v. in gebruik voor: zijplank eener kar; in de algemeene taal verouderd, Zie ook BEBORDEN.
WNTbord, berd bord[behandeld onder BORD I]
WNTbordBORD (II)znw.(o.) Hetzelfde woord, als Bord (I), in de bet. 10, f, β), opgevat als stofnaam, derhalve hetzelfde als Bordpapier, 1), waarvan het voor het hedendaagsch taalgebruik eene afkorting schijnt.
WNTbord~wassen Bordenwasschen[behandeld onder BORD I]
WNTbord, berdBREDznw.(o.) en aan Bord (I) —, is Bred hier te lande vanouds alleen in de oostelijke gewesten gangbaar geweest; zie ook de aanhalingen bij VERDAM en vooral Teuthon.³ PLANT. [1573] verwijst bij Bredt naar Berdt; KIL. [1599] heeft: ”Bred. Ger. Sax. Sicamb. j. berd. Asser”. Tegenwoordig leeft het nog voort in Limburg (bret, breet, bord, uithangbord, plank achter in of op zijde van boerenwagens en karren: zie SCHUERM. [1865-1870] en ook Onze Volkst. 2, 214 ), verder in Gelderland (het planken schot waarmede een boerenwagen van voren gesloten wordt), in Twente (uithangbord, zie Arch. v. Ned. taalk. 4, 413 en 421), en in Groningen (bord of plank in allerlei toepassingen, ook in de samenstelling brederik, latwerk om borden te drogen: zie MOLEMA 57 b, 507 b en GANDERHEYDEN ). In de lage veenderijen van Groningen schijnt bredden voorheen ook te zijn geweest de naam van de plankjes die de turftrappers bij het treden der veensprei onder de voeten doen (thans meestal trippen, elders trap- of treeborden genoemd); zie SCHOOCKIUS, De turfis (Gron. 1658), 176 en verg. ESQUIROS in Rev. d. deux-mondes 1855, 12, 1221.

Ga naar de GTB applicatie