Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 3
Aantal hits: 3
MNW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
VMNW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
ONW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
WNT
Aantal resultaten: 3
Aantal hits: 3
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
WNTboterbloem boterbloem[behandeld onder BLOEM]
WNTboterbloem Boterbloem[behandeld onder BOTER]
WNTboterbloemBOTERBLOEMznw.(v.) Naam van verschillende inheemsche planten, alle behoorende tot de familie der Boterbloemige (Ranunculaceae), en meerendeels tot het geslacht Ranunculus L.; aldus genoemd naar de gele kleur der bloemen, of wel omdat, gelijk men meende, de melk van koeien die van deze bloemen eten, bijzonder gele, goede boter oplevert (zie beneden en DODON. 762 a [ed. 1608]). Tot de meest voorkomende onkruiden onzer weilanden behooren de scherpe boterbloem (R. acris), de kruipende boterbloem (R. repens), de boldragende boterbloem (R. bulbosus), de gulden of goudharige boterbloem, vroeg in het voorjaar op vochtige beschaduwde plaatsen groeiende (R. auricomus) en de kort- of smalbladige boterbloem, ook kleine egelkolen geheeten (R. flammula). Verder zijn bekend: de langbladige of tongvormige boterbloem, ook egelkolen geheeten (R. lingua), de blaartrekkende boterbloem, ook jeukkruid geheeten, in of aan het water groeiende (R. sceleratus), de veelbloemige boterbloem (R. polyanthemos), de stekelige boterbloem (R. muricatus), de behaarde boterbloem (R. philonotis), de witte boterbloem (zie WATERRANONKEL), de kleine of vroege boterbloem, ook haagboterbloem, kleine gouwe of speenkruid geheeten (R. ficaria of Ficaria ranunculoides), de akkerboterbloem of kroon, op weilanden groeiende (R. arvensis), en de groote boterbloem, waterboterbloem, ook dotterbloem of kleine plomp, in West-Vlaanderen meerschbloem, meerschboterbloem geheeten, met groote gele bloemen, aan den waterkant groeiende (Caltha palustris).

Ga naar de GTB applicatie