Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 3
Aantal hits: 3
MNW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
VMNW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
ONW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
WNT
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 2
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
MNWbotjeBUTKEN
WNTbotjeBOTJEznw.(o.) Zilveren muntstukje, gedurende middeleeuwen (tot ongeveer 1490) in verschillende Nederlandsche gewesten in omloop, meestal gelijk aan 4 duiten of 1 groot of een halven stuiver (ƒ 0.02), derhalve een halve botdrager. Naar het schijnt vooral in Friesland nog lang als benaming van zekere waarde bekend gebleven, ook toen de muntstukjes reeds lang niet meer in omloop waren (verg. thans daalder, schelling enz.); thans alleen als historische term.
WNTbotjeBOTKEN Zie BOTJE.

Ga naar de GTB applicatie