Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 10
Aantal hits: 12
MNW
Aantal resultaten: 3
Aantal hits: 3
VMNW
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 3
ONW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 2
WNT
Aantal resultaten: 4
Aantal hits: 4
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
ONWbroek, Broekbruokznw.Vochtig laagland, moeras.
VMNWbroek, BroekBROEC (I)znw.m.,o.laagland; Broek; moeras; meer; slijk
VMNWbroekBROEC (II)znw.broek
MNWbroekBROEC (I)znw(o., m.)Laag land, moerassige weide, drasland, broek; synon. van mnl. mersc.
MNWbroekBROEC (II)znw(v.)Het bekende kleedingstuk, mnl. ook nedercleet, lat. bracca (een keltisch woord) genoemd.
MNWbroekBROUCHLaag land, moerassige weide, drasland, broek.
WNTbroekBROEK (I)znw.(v.) Kleedingstuk tot bedekking van het onderlijf en de dijen, van boven om het middel met een gordel, gesp, knoop enz. vastgemaakt en van onderen in twee pijpen uitloopende; voorheen, in de 17de en 18de eeuw, meestal tot even over de knieën, thans gewoonlijk tot op de voeten reikende; fr. haut-de-chausses. Vanouds inzonderheid een manskleedingstuk (zie beneden, bij A, 1, a). Later onderscheidde men de over elkander gedragen (boven)broek en onderbroek; de laatste kwam in de 17de eeuw ten onzent ook voor vrouwen in gebruik (zie beneden). Terwijl het woord in 't Eng., Ofri. en Onr. meestal in 't mv. voorkomt — evenals hier te lande boksen, en hd. hosen, eig. hoogreikende (slob)kous, fr. bas(-de-chausses) —, is op het vasteland thans het enkelv. 't meest in gebruik. Zie verder b.v. SCHOTEL, O.-Holl. Huisgez. 151 vlgg. en verg. HOOS.
WNTbroekBROEK (II)znw.(o.,m.,v.? Oorspronkelijk: Moeras', laaggelegen, dras land, waterland, dat telkens door het wassen van nabijgelegen rivieren of beken onderloopt; begroeid met kreupelhout, biezen, lisch, riet enz. Thans, waar meer geregelde afwatering is: Laag, veelal langs rivieren of beken gelegen, met slooten doorsneden en al of niet ingedijkt groenland (hetzij weiland of hooiland), dat 's winters tot bevordering der vruchtbaarheid veelal onder water gezet wordt. Verg. meersch en beemd en zie VERDAM, STALLAERT en GALLEÉ 7 a, 66 a.
WNTbroek~bevuilen broekbevuilen[behandeld onder BROEK I]
WNTleren~broek leerenbroek[behandeld onder LEDEREN]

Ga naar de GTB applicatie