Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
MNW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
VMNW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
ONW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
WNT
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
WNTdeltaDELTAznw.(v.) Eene aanslibbing of een geheel van aanslibbingen in den mond eener rivier en vervolgens: riviermonding, waarbij de rivier zich in armen splitst, waartusschen eilanden of schorren gevormd worden. De naam is ontleend aan den driehoekigen vorm van eene eenvoudige delta, overeenkomende met den vorm der hoofdletter delta. 

Ga naar de GTB applicatie