Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
MNW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
VMNW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
ONW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
WNT
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
WNTdepêcheDÉPÊCHEznw.(v.) Brief van zakelijken, inz. bestuurlijken aard, verzonden op gezag van of gericht aan een overheidspersoon of officieele instantie en door zijn aard met spoed te bezorgen; officieel of ambtelijk schrijven; officieele correspondentie. In de aanh. uit [1783] ruimer in den zin van: gewichtige brief.

Ga naar de GTB applicatie