Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 53
Aantal hits: 54
MNW
Aantal resultaten: 13
Aantal hits: 13
VMNW
Aantal resultaten: 35
Aantal hits: 36
ONW
Aantal resultaten: 4
Aantal hits: 4
WNT
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
ONWdiethie (II)vnw.3e ev. m.3e ev. v.3e mv.  aanw.Die; hij, zij. Naar verschillende naamvallen onderscheiden, behalve in bepaalde collocaties.
ONWdiethie (IV)vnw.3e ev.3e mv.  betr.Die, van wie (gen.), aan wie (dat.). In de WPs kan het antecedent soms veel eerder zijn genoemd.
ONWDIE (I)thioznw.Onvrije, knecht, slaaf.
ONWdiethiuwaznw.  v.Meisje; dienares; slavin.
VMNWal~die~wijl~datAL DIE WILE DATvw.terwijl
VMNWbinnen~die~datBINNEN DIEN DATvw.terwijl; in de tijd dat
VMNWdieDIE (II)aanw.vnw.die
VMNWdieDIE (III)betr.vnw.die; wie
VMNWin~die~tijd~datIN DIE(N) TIJT/TIDE(N) DATvw.wanneer/toen
VMNWin~die~gelijk~datIN DIE(RE) GHELIKE DATvw.omdat; zoals
VMNWin~die~uur~datIN DIERE UREN DATvw.toen
VMNWin~die~wijl~datIN DIERE WILEN DATvw.terwijl
VMNWop~die~tijd~datOP DIE(N) TIJT DATvw.wanneer
VMNWop~die~uur~datOP DIE URE DATvw.toen
VMNWop~die~wijl~datOP DIE WILE DATvw.toen
VMNWovermits~die~datOVERMITS DIEN DATvw.aangezien
VMNWsedert~die~maal~datSEDER DIEN MALE DATvw.sedert dat
VMNWte~die~stond~datTE DIEN STONDEN DATvw.toen
VMNWte~die~tijd~alsTE DIEN TIDE(N) ALSEvw.wanneer; toen
VMNWte~die~tijd~datTE DIEN TIDE(N) DAT, TE DIERE TIDE(N) DATvw.toen; als
VMNWte~die~tijd~toenTE DIEN TIDEN DOEvw.toen
VMNWte~die~datTIEN DATvw.wanneer
VMNWte~die~wijl~datTIERE WILEN DATvw.terwijl
VMNWtoe~die~tijd~datTOE DIERE TIJT DATvw.totdat
VMNWtot~aan~die~tijd~datTOTE ANE DIEN TIDE DATvw.totdat
VMNWtot~aan~die~stond~datTOTE ANE DIER STONT DATvw.totdat
VMNWtot~die~dag~datTOTE DIEN DAGHE DATvw.tot die dag dat
VMNWtot~die~enTOTE DIEN ENDEvw.totdat
VMNWtot~die~maal~datTOTE DIEN MALE DATvw.totdat
VMNWtot~die~tijd~datTOTE DIENTIDE(N), DIER TIJT DATvw.totdat
VMNWtot~die~stond~datTOTE DIER STONT DATvw.totdat
VMNWtot~die~tijd~en~tot~die~stond~datTOTE DIER TIJT ENDE TOTE DIER STONT DATvw.totdat
VMNWtot~die~uur~datTOTE DIER UREN DATvw.totdat
VMNWtot~die~wijl~datTOTE DIER WILE(N) DATvw.totdat
VMNWvan~die~maal~datVAN DIEN MALE DATvw.toen
VMNWvan~die~tijd~datVAN DIEN TIDE DATvw.sedert
VMNWvoor~die~tijd~datVORE DIE(N) TIJT DATvw.voordat
VMNWvoor~die~maal~datVORE DIE MALE DATvw.voordat
VMNWweder~die~datWEDER DIE DATvw.opdat; naargelang
MNWbezijden~dieBISIDERvzTer zijde van.
MNWdie, datDES (I)Die.
MNWdie, datDES (II)Die.
MNWdieDIE (I)vnw(aanw.) Het aanw. vnw. die heeft in 't mnl. de eigenlijke demonstratieve kracht en staat bovendien in opvatting ongeveer gelijk met ons lidw. Als aanw. vnw., ons die, lat. ille, tegenover deze, dient in 't mnl. in den regel diegene, die gone (z. ald.), doch vgl. b.v. e. e.
MNWdieDIE (II)vnw(betr.)Die, betr. vnw.
MNWdieDIE (III)vnwInstrumentalis van het aanw. vnw. die.
MNWdie-RE (II)vnwEnclitische vorm van der.
MNWte~dieTEDIENbijw Mits slechts, als maar, op voorwaarde dat.
MNWte~dieTIEN (III)bijwIn verb. als tien tiden, tien stonden, tien ghescede e. a., op dat moment, in die tijd, bij het afscheid enz. Als bijw.: bovendien, daarbij.
MNWte~dieTIER (III)
MNWte~dieTIERE (I)
MNWte~dieTIESvwTotdat.
MNWte~dieTIN (II)
WNTdieDIEvnw., lidw.(bep.) Aanw vnw.

Ga naar de GTB applicatie