Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 7
Aantal hits: 7
MNW
Aantal resultaten: 3
Aantal hits: 3
VMNW
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 2
ONW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
WNT
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 2
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
VMNWgetuigeGHETUGHEznw.m.getuige
VMNWgetuigeGHETUUCH, -TUGHEznw.o.getuigenis
MNWgetuigeGETUGE (I)znw(o.)Getuigenis; ook in rechte, verklaring van een getuige. Gemma 206r: ghetuych, testimonium. Het znw. getuig leeft nog in de uitdr. van goede getuigen voorzien.
MNWgetuigeGETUGE (II)znw(m., %o.)Getuige, vooral in rechte. Vgl. orconde.
MNWgetuigeGETUUCH (I)
WNTgetuigeGETUIGE (I) Iemand die tegenwoordig is bij eene handeling, hetzij op verzoek van hem die deze handeling verricht, hetzij op last van het openbaar gezag te wiens overstaan zij verricht wordt, ten einde door zijn getuigenis te kunnen bevestigen dat die handeling heeft plaats gehad. Inzonderheid met betrekking tot gevallen, waarin de tegenwoordigheid van zoodanige personen bij de wet vereischt wordt.
WNTgetuigeGETUIGE (II)znw.(o.) Getuigenis, verklaring die iemand geeft, aflegt; ook wel eene zaak, door middel waarvan iemand iets getuigt.

Ga naar de GTB applicatie