Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 3
Aantal hits: 3
MNW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
VMNW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
ONW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
WNT
Aantal resultaten: 3
Aantal hits: 3
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
WNTgrootboek grootboek[behandeld onder BOEK II]
WNTgrootboek grootboek[behandeld onder GROOT I]
WNTgrootboekGROOTBOEKznw.(o.) Een der hoofdboeken van den koopman, t.w. dat boek, waaruit geregeld kan worden gezien de stand der rekening van ieder met wien hij zaken doet, hetwelk dus ten allen tijde een overzicht geeft zijner vorderingen of schulden, hem aanwijst hetgeen hij bezit, en hem de gegevens levert, waaruit hij zijn winst of verlies kan bepalen. Ons woord is eene navolging van fr. grand-livre; verg. voorts de benamingen ital. libro maestro en nhd. hauptbuch. Dat S. STEVIN de benaming grootboek althans wel gekend, zoo al niet haar voor 't eerst hier te lande gebezigd heeft, blijkt uit eene aanhaling hieronder; in zijne verhandelingen over het boekhouden verkiest hij blijkbaar het woord schuldboek. 

Ga naar de GTB applicatie