Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 34
Aantal hits: 41
MNW
Aantal resultaten: 22
Aantal hits: 26
VMNW
Aantal resultaten: 5
Aantal hits: 6
ONW
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 3
WNT
Aantal resultaten: 5
Aantal hits: 6
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
ONWheerheriznw.  o.Leger.
ONWheer, Heerhērroznw.  m.Heer; vorst, koning; heerser, gebieder.
VMNWheerHEERbnw.voortreffelijk
VMNWheer, HeerHERE (I)znw.m.heer; voornaam(ste) man; heerser; leenheer; leider; bestuurder; eigenaar; aanvoerder; baas; man; echtgenoot; Heer
VMNWheerHERE (II)znw.o.leger; schade door troepenbewegingen
VMNWheerHERENCNAPE
VMNWheerHERENSPIJS
MNWde~heerDEER (II)
MNWde~heerDER (I)znw(m.)Sir.
MNWde~heerDERE (I)
MNWheer, eerERE (I)znw(m.)Heer (?), erfgenaam (?).
MNWheerHAER (IV)
MNWheerHAER (V)
MNWheer, HeerHARE (I)Heer.
MNWheerHARE (IV)Leger.
MNWheer, HeerHEER (I)
MNWheerHEER (II)
MNWheerHEER (III)
MNWheer, HeerHEERE (I)
MNWheerHEERE (II)
MNWeren, heerHEEREN (II)znw(m.)
MNWheerHEIR
MNWheerHER (II)
MNWheerHER (III)znw(m.)Heer. Vgl. here, m.
MNWheer, HeerHERE (I)znw(m.) Titel, waarmede men een boven ons geplaatst persoon noemt of aanspreekt. Heer.
MNWheerHERE (II)znw(o.)Heer, leger, gewapende schaar.
MNWde~heerSEER (V)
MNWde~heerSER (I)Des heeren, van heer —. — Vgl. mer en her.
MNWde~heerTSNERS
WNTheer, HeerHEER (I)znw.(m.) Aanm. De aard van den klinker in heer zou naar de hier gevolgde regels voorzeker in 't mv. de spelling heren vereischen; doch men heeft gemeend van de reeds sinds drie eeuwen meest gebruikelijke schrijfwijze heeren niet te moeten afwijken. Verg. Grondbeg. d. Ned. Spell., 44.
WNTheerHEER (II)znw.(o.) Krijgsmacht; menigte. Zie HEIR.
WNTheer heeren[behandeld onder HEER I]
WNTheerHEIRznw.(o.) Geordende menigte van krijgslieden; krijgsmacht. Veelvuldig in het O.T. (zie TROMMIUS). Nu tot de verheven taal en tot enkele ”historische” samenstellingen (heirbaan, -ban enz.) beperkt; het gewone woord is leger. 
WNTheerHUR Zie HEER, 1ste art., kol. 343.

Ga naar de GTB applicatie