Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 5
Aantal hits: 5
MNW
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 2
VMNW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
ONW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
WNT
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 2
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
VMNWhistorieHISTORIEznw.v.(geschied)verhaal
MNWhistorieHISTORIEznw(v.)Geschiedenis, vooral de beschreven geschiedenis, de vermelding of opteekening van geschiedkundige feiten. Doch daar in de middeleeuwen de grenzen tusschen waarheid en verdichting niet zeer duidelijk waren afgebakend, zoo ziet men historie ook van tijd tot tijd gebruikt voor een romantisch verhaal; men moet hierbij evenwel niet vergeten, dat althans somtijds de schrijver zelf het verhaal als eene werkelijke geschiedenis beschouwde, en er daarom ook den titel historie aan gaf. Zoo b.v. Maerlant's Historie van Troyen. Zoo wordt het tweede boek van den Reinaert Reinaerts historie geheeten (II, 7793).
MNWhistorieISTORIEznw(v.)Geschiedenis, ook het verhaal van eene verdichte geschiedenis. Vgl. bij aventure.
WNThistorieHISTORIEznw.(v.) Verslag van wat heeft plaats gehad.
WNThistorie~schrijven historieschrijven[behandeld onder HISTORIE]

Ga naar de GTB applicatie