Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 11
Aantal hits: 11
MNW
Aantal resultaten: 3
Aantal hits: 3
VMNW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
ONW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
WNT
Aantal resultaten: 6
Aantal hits: 6
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
ONWhophuppaznw.Hop, hetzij de vogelnaam, hetzij de plantennaam. In het Oudnederlands alleen als toponymisch element overgeleverd.
VMNWhopHOEPEznw.v.hop (vogel)
MNWhopHOP (II)znw(o.)Haven, inham.
MNWhopHOPPE (I)znw(m.)Benaming van een vogel.
MNWhopHOPPE (II)znw(v.)Benaming eener netelachtige plant, wier kegels of bellen bij het brouwen van bier gebruikt worden en daaraan een zekeren bitteren smaak geven (Van Dale). Hop.
WNThopHOP (I)znw.(m.)Zekere vogel (in de wetenschap Upupa epops, vooral kennelijk door een grooten beweeglijken kam of kuif. Men twijfelt of dit dier benoemd is naar zijn geluid of roep (hop, hop), of dat zijn naam met hoppen (en huppelen) in verband staat: nhd. wiedehopf (mnl. wedehoppe) wordt wel eens als: woudhupper opgevat. De hop heet ook feldhoppo (GALLÉE, Vorstud. 70); schîthûp(e) (in Gelderland: GALLÉE 38 b; — verg. gron. drekhaan, stronthaan, hd. kothvogel, eng. dunghill cock —); hop(pe)top (Hor. Belg. 7, 12; KIL.); hoepentoep (DE BO [1873]); enz. Verg. voorts de (onmiskenbaar klanknabootsende) benamingen gr. ποπ, lat. upupa, fr. huppe, eng. (w)hoop (veroud.) en hoopoe. 
WNThopHOP (II)znw.(v.) Collectieve stofnaam. De rijpe bloemkegels (”bellen”) der vrouwelijke planten van Humulus Lupulus L. (zie bij 2), inzonderheid bekend als een ingredient bij de bierbereiding.
WNThopHOP (III)znw.(o.)Benaming van een drogen of bijna drogen inham langs de Friesche en Westfriesche kust (Lemster Hop, Hoornsche Hop enz.): zie BOEKENOOGEN 345 vlg. Verg. ags. hop in fen-, mórhop, eng. -hope, b.v. in Ramshope en verder onr. hóp, nnr. hop (KERN in Nom. geogr. neerl. 2, 14 vlg.).
WNThopHOP (IV)tw. Hierbij hopheisa(sa), hopsa(sa) enz., uitroepen bij, of aansporingen tot vroolijke beweging enz.
WNThop~plukken hopplukken[behandeld onder PLUKKEN]
WNThopUPEznw.(m.) Naam van een vogel: hop (Upupa epops).

Ga naar de GTB applicatie