Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 4
Aantal hits: 4
MNW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
VMNW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
ONW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
WNT
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
ONWkabeljauwkabeljauznw.  m.Kabeljauw, bep. vis.
VMNWkabeljauwCABELLIAUznw.kabeljauw; Kabeljauw
MNWkabeljauwCABELIAUznw(m.)Kabeljauw, de bekende visch. Gloss. flam. scelvish ofte cabeliau, mormus. Kil. kabeliau, kableau, j. bollick, asellus piscis.
WNTbakeljauw/kabeljauwKABELJAUWznw.(m.,v.) Bekende zeevisch, behoorende tot de Dorschvisschen; in de wetenschap Gadus morrhua. Hij komt in overvloed voor, wordt in groote getalen gevangen, en versch, gedroogd of gezouten in den handel gebracht. In de voorbeelden hieronder, bepaaldelijk in die uit vorige eeuwen (zie nog inzonderheid de aanhalingen uit de oudere woordenboeken), wordt onder dezen naam stellig niet altijd dezelfde visch (vischsoort) aangeduid; verwante soorten werden voorheen niet, of niet scherp, en allerminst wetenschappelijk, onderscheiden. Zie of verg. de artt. BOLK (I), DORSCH (I), GUL (I) en LENG (II), en verder om andere redenen ook (ABBERDAAN en) LABBERDAAN, KLIPVISCH, RONDVISCH, STOKVISCH en ZOUTEVISCH.

Ga naar de GTB applicatie