Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 16
Aantal hits: 16
MNW
Aantal resultaten: 4
Aantal hits: 4
VMNW
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 2
ONW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
WNT
Aantal resultaten: 9
Aantal hits: 9
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
ONWkamp, Kampenkampznw.  m.Kamp, afgeperkt stuk land van onbepaalde grootte. In het Oudnederlands alleen als toponymisch element overgeleverd.
VMNWkampCAMP (I)znw.m.strijd; gerechtelijke strijd
VMNWkampCAMP (II)znw.m.omheind stuk grond; Kamp
MNWkampCAMP (I)znw(m.)Kamp. De mnl. beteekenis is ruimer dan de tegenwoordige. Het woord beteekent in het Mnl. ook veld in het algemeen. Doch het heeft ook reeds de tegenwoordige beteekenis van een akker, een op de een of andere wijze afgeperkt of omheind stuk land van eene onbepaalde grootte. Zoo ook mnd. Zie Lübben en Walther 167 op kamp. Kil. kamp, Sax. Fris. Sicamb. Holl. Fland. campus, ager, arvum. Het onz. kamp in de bet. legerplaats is hetzelfde woord; fr. eng. camp. Vgl. Franck op kamp, 3de Art., en Kil. kamp, castra, stativa, vulgo campus.
MNWkampCAMP (II)znw(m.)Kam, ook van vogels.
MNWkampCAMP (III)znw(m.)Hennep.
MNWkampCAMP (IV)znw(m.)Kamp, strijd, kampstrijd, vooral een gerechtelijke tweekamp of tweestrijd. Zie vooral Stallaert 2, 35. Mnl. eenwijch of wijch, tegenover bataelge, een geregeld gevecht tusschen troepen. Zie Het uit het lat. overgenomen woord heeft het germ. wijch verdrongen. Vgl. Grimm, Wtb. 5, 138 op kampf. Kil. certamen, pugna et monomachia, duellum, singulare certamen.
WNTkampKAMP (I)znw.(m.) Een stuk grond, land, veld, in 't algemeen, t.w. zonder bepaalde begrenzing en niet voor een bepaald doel in gebruik.
WNTkampKAMP (II)znw.(m.) Strijd, gevecht, oudtijds inzonderheid als benaming voor een tweegevecht, een duel; verg. voor die bet. mnl. camp, tweegevecht, maar vooral: gerechtelijke tweekamp (zie VERDAM en voor historische bijzonderheden STALLAERT 2, 35 a).
WNTkampKAMP (III)znw.(o.,v.) Eigenlijk, als naam voor eene legerplaats van soldaten, van troepen. Ofschoon reeds in de 16de eeuw bij PLANT. [1573] en KIL. [1588] voorkomende, bij de schrijvers van die en van de eerstvolgende eeuwen (leger, legerplaats zijn dan de gebruikelijke woorden) zeldzaam; dus blijkbaar lang een vreemd woord gebleven. Thans echter is kamp de algemeen gebruikelijke benaming, legerplaats het officieele woord, de technische militaire term. Verg. LEGER (I), 3); LEGERKAMP; LEGERPLAATS, 3), alsmede KAMPEMENT.
WNTkampKAMP (IV)znw.(o.,m.)Oost-Indië. In de benamingen: het Arabische, het Chineesche (voorheen ook het Europeesche), enz. kamp, voor: het Arabische, het Chineesche (enz.) stadskwartier in de hoofdplaatsen. Volgens sommiger opvatting (verg. DE HAAN, Priangan 2, 774 en zie hieronder bij de aanhalingen) ontstaan uit, of bij verkorting voor kampong (zie ald.); wellicht beter op te vatten als ontleend aan portug. campo, wijk, kwartier (dus dan eigenlijk hetzelfde woord als kamp, 3de art.): zie DE HAAN, Priangan 2, 774.
WNTkampKAMP (V)znw.(o.) strijdperk, krijt: ofra. camp (”lice, champ clos”, LITTRÉ).
WNTkampKAMP (VI)znw.(o.) vrijplaats, honk; peis, bij kinderspelen. Verg. Kamp, 3de art. of Kamp, 5de art.
WNTkampKAMP (VII)znw. Kamp geven, den strijd, den tegenstand laten varen, het opgeven; zwichten.
WNTkampKAMP (VIII)bw., bnw.De hier genoemde uitdr. is, evenwel, in het Nederlandsch nog niet aangewezen; zij komt echter wel in Oost-Friesland voor, en men mag daarom aannemen dat zij in Nederland wel in gebruik is geweest (verg. bij TEN DOORNK.-KOOLM.: ”kamp, unausgefochten, streitig, unentschieden, unausgemacht u. s. w. ”, met de volgende voorbeelden: de sake blêf kamp; de weddelôp, de strîd is kamp bläfen; sê beiden sünt kamp bläfen; dat spil, de process steid kamp). Verg. kijf (fri. kive) staan, van een dobbelsteen die niet zuiver vlak ligt (STOETT, Spreekw.² n°. 913), en derg.
WNTkamp kamp[behandeld onder KAMPEN II]

Ga naar de GTB applicatie