Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 14
Aantal hits: 14
MNW
Aantal resultaten: 5
Aantal hits: 5
VMNW
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 2
ONW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
WNT
Aantal resultaten: 6
Aantal hits: 6
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
ONWkapel, Kapellekapellaznw.  v.Kapel, kleine kerk. In het Oudnederlands alleen als toponymisch element overgeleverd.
VMNWkapel, KapelleCAPELLAznw.v.kapel; Kapelle
VMNWkapelCAPELLEznw.v.kapel; Kapel
MNWkapelCAPEL
MNWkapelCAPELLE (I)znw(v.)Eene (kleine) kerk, van de parochiekerk onderscheiden, doordat er wel de mis mocht worden gelezen, maar niet mocht worden gedoopt; dikwijls gebouwd op begraafplaatsen of heerenhoven of bij kloosters en meestal staande in bijzonderen eigendom, bedehuisje (ook aan den openbaren weg; vgl. het ndl. spreekw. “aan alle kapelletjes en heilige huisjes aanleggen”, en Harreb. 1, 381). In lateren tijd heeft kapel ook de beteekenis aangenomen van “het corps muzikanten door een vorstelijk persoon gehouden tot begeleiding van den huiselijken eeredienst”.
MNWkapelCAPELLE (II)
MNWkapelCAPPELznw(v.)Kapel, eene (kleine) kerk, van de parochiekerk onderscheiden, doordat er wel de mis mocht worden gelezen, maar niet mocht worden gedoopt; dikwijls gebouwd op begraafplaatsen of heerenhoven of bij kloosters en meestal staande in bijzonderen eigendom, bedehuisje.
MNWkapelCOPPEL (II)znwKapel, vlinder. Hor. Belg. 7, 15 (Gemma v. 1480): “weyfalgher (= vivaltre; zie Dief. op papilio) of capeltken of coppel, papilio, avicula puerorum”.
WNTkapelKAPEL (I)znw.(v.) Als kerkelijke term enz., bij de RoomschKatholieken.
WNTkapelKAPEL (II)znw.(v.) De aan de kapel (huis-, hofkapel) van een vorst enz. verbonden kerkzangers (en -muzikanten); vervolgens bij uitbreiding: het aan een vorstelijk enz. (wereldlijk) hof verbonden korps van (zangers en) muzikanten (hoforkest); bij verdere uitbreiding, in 't algemeen: orkestgezelschap, en: muziekkorps. Verg. de verschillende voorbeelden.
WNTkapelKAPEL (III)znw.(v.) Eigenlijk. Een vlinder (dagvlinder) van de eene of andere soort, gedaante of kleuren. Soms kan de toevoeging van witje als synon. (zie beneden, onder de aangehaalde voorbeelden) doen meenen dat met den naam kapel slechts vlinders van ééne bepaalde soort en kleur, de witjes of koolwitjes, zijn bedoeld, maar vermoedelijk is ook witje op die plaatsen niet anders dan een algemeene naam voor vlinder, ontleend aan dien van eene zeer veel voorkomende, algemeen bekende soort.
WNTkapelKAPEL (IV)znw.(v.) Door verwarring of verwisseling met mlat. capella (fra. chapelle), helm van een distilleerkolf, de naam geworden van de cupel (fra. coupelle, ital. coppella, uit lat. cupella), het schaaltje dat bij het afdrijven van edele metalen wordt gebruikt.
WNTkapelKOEPEL (II)znw.(v.)Hetzelfde als Kapel (IV) en Kupel. 
WNTkapelKOPPÉL Zie KAPEL (III).

Ga naar de GTB applicatie