Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 10
Aantal hits: 10
MNW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
VMNW
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 2
ONW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
WNT
Aantal resultaten: 6
Aantal hits: 6
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
ONWklisklissaznw.  v.Klis, inheemse plant (Lappa). In het Oudnederlands alleen als toponymisch element overgeleverd.
VMNWKlisCLISznw.Klis
VMNWklisCLISSEznw.klis
MNWklisCLISSEznw(v., m.) Hetzelfde als clitte, ndl. klit. Benaming eener plant; ook de benaming van den kliskop, “de stekelige knop van klissekruid, die, op wollige stof geworpen, daaraan vastkleeft (Weiland 2, 521). De klitten of klissen worden ook kladdewortels, klarre- of kladdebossen, bergklitten en startoffen geheeten (Van Dale 713). Over het m. geslacht, zie Hoogstr. 251 en Weiland t. a. p., waar uit Hooft een voorbeeld van het ml. geslacht wordt bijgebracht. Harl. Gloss. clesse, lappa. Gemma 107v: clesse, lappa. Teuth. clessen of cletten, lappa, carduus; vol clessen of cletten, lapposus, carduosus; clessich of clettich, lappeus. Kil. klisse, klesse, lappa; groote klisse, personaria, personata, arcium, lappa maior, officin. vulgo bardana. Vgl. Dodon. 48 50 en Herb. c. 23, waar o. a. gezegd wordt: “De groote clisse .... heeft veel tacxkens ter sijden, daeraen wassen groote clissen, die sijn eerst gruen, ende crijghen veel cromme haecxkens, daermede dat sij aen de cleederen blijven hanghen.”
WNTklisKLIS (I)znw.(v.) Benaming voor de planten van het geslacht Lappa; men onderscheidt de Kleine Klis, Lappa minor, die hier te lande algemeen voorkomt, de Middelste Klis, L. nemorosa, de Groote Klis, L. major, en de Donzige Klis, L. tomentosa. Bij allen hebben de omwindselblaadjes der bloemhoofdjes een haakpunt; daardoor blijven de vruchtjes licht aan de huid van dieren of aan kleederen hangen, wat tot verspreiding aanleiding geeft.
WNTklisKLIS (II)znw. Winkelschuld. In sommige holl. streken, zooals aan de Zaan en op de zuidholl. eilanden, in gebruik. Verg. Klets (IV).
WNTklisKLIS (III)bnw. Van den grond. Week, papperig.
WNTklisKLIS (IV) Zie KLITS (II).
WNTklis Klis[behandeld onder KLISSEN III]
WNTklisKLITS (III) Zie KLIS (I), Aanm. (kol. 4160).

Ga naar de GTB applicatie