Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 4
Aantal hits: 4
MNW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
VMNW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
ONW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
WNT
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 2
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
VMNWKolfCOLVEznw.v.knuppel; Kolf
MNWkolfCOLVEznw(v.) Kolf, knots, knuppel, vaak voorzien van een ijzeren, looden of metalen punt: zoo moet opgevat worden “colve van latoene”, “geloodde colve” en dgl. Kil. kolf, kolve, clava. Vgl. colfdrager, en Huyd. op Stoke, dl. 3, bl. 83. 
WNTkolfKOLF (I)znw.(v.,m.) Wapen bestaande uit een zwaren stok met verdikt uiteinde, knots. Zie ook de bet. 13).
WNTkolfKOLF (II)znw.(v.)Periodieke feestelijke bijeenkomst van gildebroeders; ook als instelling beschouwd en dan zooveel als: sociëteit. Vermoedelijk wel hetzelfde woord als Kolf (I); de gegevens ontbreken echter, om de beteekenisontwikkeling in het licht te stellen. Verg. eng. club dat de beteekenissen van Kolf (I) en Kolf (II) heeft.

Ga naar de GTB applicatie