Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 15
Aantal hits: 16
MNW
Aantal resultaten: 3
Aantal hits: 3
VMNW
Aantal resultaten: 3
Aantal hits: 4
ONW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
WNT
Aantal resultaten: 8
Aantal hits: 8
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
ONWkoolkōlznw.Houtskool. In het Oudnederlands alleen als toponymisch element overgeleverd.
VMNWkool, KoolCOLE (I)znw.m./o.,v.steenkool; Kool
VMNWkoolCOLE (II)znw.m.?kool (groente)
VMNWKoolCOLE (IV)znw.(Ambt-van-)Kool
MNWkoolCOLE (I)znw(v.)Kool, de bekende groente. Gloss. flam. 6 cole, sarfolium (?) tusschen allerlei namen van moeskruiden. Fragm. Lexicon: “bletum (Diefenb. op blitus), eenrehande coole, dicitur quoddam genus oleris.”.
MNWkoolCOLE (II)znw(v.)Kool, kool vuur.
MNWkoolCOLE (III)znw(m.)Kool, verkorting van Nicolaas.
WNTkoolKOLEN (I)znw.(mv.) Zie KOOL (I).
WNTkool~branden Kolenbranden[behandeld onder KOOL I]
WNTkool~scheppen Kolenscheppen[behandeld onder KOOL I]
WNTkoolKOOL (I)znw.(v.) Benaming voor de door onvolledige verbranding van organische stoffen hetzij kunstmatig verkregen, hetzij natuurlijk ontstane donkerkleurige materie die voor een grooter of kleiner deel bestaat uit het scheikundige element C in vrijen amorphen toestand. Als stofnaam (in enkelvoudsvorm), en als voorwerpsnaam voor een enkel stuk van de genoemde materie; in collectieven zin, dus ter aanduiding van een hoeveelheid er van, bezigt men in de bet. a) het meerv. van den voorwerpsnaam, minder vaak het enkelv.
WNTkoolKOOL (II)znw.(v.) Naam voor de verschillende variëteiten en vormen van Brassica oleracea, inzonderheid voor de gekweekte t.w. capitata (kop-ofsluitkool), acephala (boerenkool), botrytis (bloemkool), gemnifera (spruitkool) en caulorapa (koolrabi). Behalve als naam voor de verschillende variëteiten en vormen vaak, zoowel in het enkel- als in het meervoud, als collectivum gebruikt; voor een afzonderlijk exemplaar bezigt men nu — althans in de algemeene taal — veeleer koolplant. 
WNTkoolKOOL (III)znw.(m.) Benaming voor Gadus virens of carbonarius, een kabeljauwachtigen visch met een donkerkleurigen rug.
WNTkoolKOOL (IV)znw.Zie Dl. XI, 19.
WNTkool~dorsen Kooldorschen[behandeld onder KOOL II]

Ga naar de GTB applicatie