Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 11
Aantal hits: 11
MNW
Aantal resultaten: 5
Aantal hits: 5
VMNW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
ONW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
WNT
Aantal resultaten: 4
Aantal hits: 4
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
ONWkuilkūlaznw.Kuil, uitholling in de grond. In het Oudnederlands alleen als toponymisch element overgeleverd.
VMNWkuilCULEznw.m.,v.kuil; kuilvormig stuk land; valkuil
MNWkuilCUDELEznw(m.)Bodem van een vischnet of vischkorf, kuil.
MNWkuilCULE (I)znw(v., m.)Kuil, groeve, diepte.
MNWkuilCULE (II)znw(m.)Achterste.
MNWkuilCULE (III)znw(v.)Knots. Zie de aanhaling uit Teuth. bij cuse.
MNWkuilCUWELSoort vischnet.
WNTkuilKOEL (II)znw.(m.) Kuil.
WNTkuilKOEL (III)znw. Putje, kuiltje, uitholling.
WNTkuilKUIL (I)znw.(m.) Eene holte, eene uitholling, eene diepte, in den regel van boven open.
WNTkuilKUIL (II)znw. Benaming voor enkele soorten van zakvormige vischnetten, t.w. in sommige gewesten voor een net dat, aan een hoepel en door dezen aan een langen stok bevestigd, met de hand wordt voortbewogen (zie b.v. HOEK, Vischt., Gelderl. 4; N.-Brab. 1 volg.), en algemeen voor verschillende groote netten die worden uitgezet (zooals de ankerkuil) of door vaartuigen voortgesleept (de dwars-, de kwak-, de wonderkuil); zie de aanhalingen, ook beneden bij de Samenst., en het art. ANKERKUIL (Dl. II, 504 volg.), en verder b.v. HOEK, in Versl. v. d. Staat d. Ned. Zeevissch. 1889, 211 volgg. e. e.; Rapporten uitgeg. d. d. Zuiderzee-Vereeniging 1, 40 volgg.

Ga naar de GTB applicatie