Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 31
Aantal hits: 31
MNW
Aantal resultaten: 12
Aantal hits: 12
VMNW
Aantal resultaten: 4
Aantal hits: 4
ONW
Aantal resultaten: 3
Aantal hits: 3
WNT
Aantal resultaten: 12
Aantal hits: 12
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
ONWlichtlieht (I)znw.  o.Licht, schijnsel.
ONWlichtlieht (II)bnw.Licht, helder; glanzend.
ONWlichtlīhtobw.Op gemakkelijke wijze, gemakkelijk.
VMNWlichtLICHT (I)znw.o.licht; schijnsel; uitstraling; het goede; daglicht; verlichting; gezichtsvermogen; lichte plek
VMNWlichtLICHT (II)bnw.licht; luchthartig; gemakkelijk; lichtvaardig; licht verteerbaar; eenvoudig; lichtzinnig; lichtbewapend
VMNWlichtLICHT (III)bnw.lichtgevend; blond; schitterend
VMNWlichtLICHTEbw.gemakkelijk; voorbarig; licht verteerbaar
MNWlichtLICHznw(o.)Licht.
MNWlichtLICHT (I)bnw Licht van gewicht, niet zwaar, weinig wegende. Kil. lycht, niet swayr, levis. Plant. licht, dat niet swaer is, legier, levis; den last is licht, onus leve est, dat pack is licht, sarcina haec levis est; de trouw is lichter dan een pluyme, fides pluma levior. Kil. licht, leycht (?), levis.
MNWlichtLICHT (II)bnwLicht, niet donker, helder. Teuth. 16: baer, licht, claer, blenckende, schijnende, luchtende, luchtich, clarus, luminosus, lucidus, e. a., 153: lycht, dat nyet duyster en is, lucidus, luminosus, radiosus, serenus; lycht, klayr maken, lucidare, clarificare, illustrare, illuminare. Kil. licht, lucidus, luminosus, clarus; lichtachtich, sublucidus, subillustris. Plant. licht, lumineux; lichtachtich, aucunement luisant.
MNWlichtLICHT (III)znw(o., v.) Licht. Teuth. II, 96b: eyn licht dat licht ind schijn van sych ghevet, lux. Kil. licht, lucht, lux.
MNWlichtLICHT (V)znw
MNWlichtLICHTE (I)bijw Op eene lichte wijze, licht. Kil. licht, lichtelick, leviter. De eig. bet. van het woord komt het best uit in de samenstelling lichtladen; z. ald. 
MNWlichtLICHTE (II)bijwHelder, licht.
MNWlichtLICHTE (III)znw(o.)
MNWlichtLICHTE (IV)znwLong (?).
MNWlichtLICHTE (V)znw(?v.) Hefboom. In deze bet. schijnt het woord te staan, . In denzelfden zin staat lichter, ald. 3, 328: “daer de lichtere in scuven zal, daer men de zoute duere (van de zeesluis) up winden zal”.
MNWlicht~makenLICHTMAKENznw(o.)Waarschijnlijk is de bet. verlichting of illuminatie bij gelegenheid van een feest (eene verloving of huwelijk).
MNWlichtSECHT
WNTlichtLICHT (I)znw.(o.) De oorzaak (uitgaande van de zon, van een sterk verhitte of brandende stof, of van een andere bron) der gewaarwordingen van ons gezichtsorgaan (zie nader voor de opvatting der hedendaagsche natuurkunde, beneden); schijnsel.
WNTlichtLICHT (II)bnw. Bnw. 
WNTlichtLICHT (III)bnw., bw. Bnw. 
WNTlichtLICHT (IV)znw.(v.)Long. Men moet in het woord een zelfst. gebruik of een afl. zien van Licht (III): verg. den westvl. naam lichte lever voor long (zie Dl. VIII, 1819), eng. lights (mv.), en vele benamingen voor de long in andere talen, die op het geringe gewicht van dit orgaan wijzen (men vindt verschillende genoemd bij VERDAM 4, 476, en bij FRANCK-V. WIJK 396 b). Het woord is alleen ten Z. van den Moerdijk bekend.
WNTlichtLICHT (V)znw.(m.,v.) In molens. Een toestel om een molensteen eenigszins op te lichten, bestaande uit een hefboom, een verticale ijzeren stang of touw en een horizontalen balk. In 't Westvl. ook in 't bijzonder de hefboom (DE BO [1873]).
WNTlichtLICHT (VI)znw.(o.) Met betrekking tot koeien. De baarmoeder. In dezen zin o.a. in het W. van Utrecht bekend.
WNTlichtLICHT (VII)znw.Mag men denken aan een afl. van Lichten (II) in een toepassing die zich met Licht (V), 4) laat vergelijken?
WNTlicht~scheppen lichtscheppen[behandeld onder LICHT I]
WNTlicht~verteerbaar Lichtverteerbaar[behandeld onder LICHT III]
WNTlichtLUCHT (II)znw.(o.,m.,v.) Licht.
WNTlucht, lichtLUCHT (III)bnw., bw. Bnw. 
WNTlichtLUCHT (V)bnw.Of een oude afl. van de basis van Licht (I en II) met een suffix dat een i bevatte (dus met een ander suffix dan Licht (II))), of — wat met 't oog op het late voorkomen waarschijnlijker is — een op de bekende wijze gevormde verkorting van Luchtig (II). Licht, helder, klaar. Thans niet meer in gebruik.

Ga naar de GTB applicatie