Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 8
Aantal hits: 8
MNW
Aantal resultaten: 3
Aantal hits: 3
VMNW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
ONW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
WNT
Aantal resultaten: 3
Aantal hits: 3
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
ONWmanman (I)znw.  m.Mens, persoon. Vaak in een betekenis 'de mens', de mensen, en dan moeilijk te scheiden van man (II) 'men'. Ook soms moeilijk te scheiden van de betekenis 'man'. In de WPs meestal ter vertaling van lat. homo.
VMNWmanMANznw.m.mens; persoon; (volwassen) man; weerbaar man; arbeider; afbeelding van een man; man als seksuele partner; getrouwde man; dienstman; leenman; eigenaar; men; mannelijk dier; Man
MNWmanMAN (I)znw(m.) Mensch, zonder onderscheid van geslacht. Dezelfde bet. heeft het woord in verschillende ogerm. dialecten, met name in het Ags.; zie de wdbb. van Grimm, Grein, Lexer, Lübben en vgl. Heyne, Hêliand 258. Nog heden, behalve in verschillende voornaamwoorden (waarover zie beneden) nog in verschillende spreekwijzen bekend; zoo b.v. in “de gemeene man”, hd. der gemeine mann, het volk; “de deide man” bij een spel, en b.v. in de uitdr. “de derde man brengt de praat an”; “op den man af”, “als de nood aan den man is (komt)” enz. Zie vooral Weiland 3, 25 vlg. en vgl. nog de samenstellingen manboete, manslacht, manslachtich e. a. Kil. man, men, mensch, homo.
MNWmanMANNE
MNWtweeman, twee~manTWEEMANznw(m.)Een regeeringslichaam van twee personen. Doch waarschijnlijk moet voor het woord gelezen worden twee man.
WNTmanMAN (I)znw.(m.) Mensch, persoon; niet altijd van de bet. B) te onderscheiden. Thans nog slechts over in bepaalde uitdrukkingen.
WNTmanMAN (II)znw.Naam van een gewicht, in Indië vroeger gebruikelijk; waarschijnlijk door tusschenkomst van port. mão uit hind. man, dat in het Engelsch tot maund is geworden. Het woord is afkomstig uit West-Azië, en reeds in overouden tijd bij verschillende volken bekend (zie YULE-BURNELL, Gloss. 431; ook b.v. LEWY, Die semit. Fremdwörter im Griech 118).
WNTselfmade manSELFMADE MANznw.(m.) Man die zijn positie in de maatschappij op eigen kracht, zonder opleiding verworven heeft.

Ga naar de GTB applicatie