Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 14
Aantal hits: 16
MNW
Aantal resultaten: 6
Aantal hits: 6
VMNW
Aantal resultaten: 4
Aantal hits: 5
ONW
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 3
WNT
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 2
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
ONWmark, Mark, Marke, Merkmarka (I)znw.  v.Grens, grensgebied; gebied, streek.
ONWmarkmarka (II)znw.Mark, gewicht voor goud of zilver; munteenheid.
VMNWMark, MarcusMARC (I)znw.m.H. Marcus
VMNWmarkMARC (II)znw.v.mark
VMNWmark, MarkMARKE (I)znw.v.,o.grens; begrensd gebied
VMNWMarkMERKE (II)znw.v.Mark
MNWmarkMARC (III)znw(?o.)Paard.
MNWmarkMARC (IV)znw(m., v., o.) Benaming van een gewicht voor goud of zilver, een half pond van 8 ons. Doch ook als synoniem van pond, en in bet. overeenkomende met lat. talentum komt nu en dan marc voor. Zie Lübben 3, 34; Richth. 923, waar o. a. de aanhaling voorkomt (a. 1448 te Groningen): “so sal men de marck betalen mit anderhalf loot guedes wyttes sulvers colsche wichte”, Huyd. op Stoke dl. 1, bl. 529ᶗ532, Duc2 2, 96c: “canonici 15 marcarum seu librarum”; 5, 259: “marca, pondus” en ald. uit het Chronicon Moguntinum: “nota quod auri libra duas marchas auri; apud nos igitur marca duplicata libram efficit”; Schilter, Gloss. Teuth. 573 vlg.; Stallaert 2, 190, waar voorbeelden staan van “marc fijns gouts” en “marc fijns silvers” en uit de Cost. v. Aalst (ed. De Limburg-Stirum) 408 (a. 1578) wordt aangehaald: “eene Troysche marc gouds of zelvers houdt VIII onchen, de Vlaamsche marc houdt VI onchen”. Voor de waardeberekening vgl. Duc.2 5, 260 vlgg. Kil. marck, merck, bes, libra nummularia, libra octonaria, unciae octo; selibra quibusdam; vulgo marca.
MNWmarkMARCH (II)
MNWmarkMARCHEznw(v.)Eig. grens, en bij uitbreiding oord, streek, landstreek. Dezelfde beteekenissen heeft het ofra. woord. Zie Burguy 234 en vgl. Duc.2 5, 265 op marcha, marca, marchia, alsmede het lat. fines en ndl. mark o. a. in “de spaansche mark” en markgraaf. Kil. martse Fland. j. marck, ora, limes; marsse, vetus Fland. regio, ora, terra, et margo, fines regionis, imperii etc (eveneens met verwijzing naar marck).
MNWmarkMARKE (I)znw(v., o.) Grens, grenspaal; ook palen, landpalen. Kil. marck, vetus limes in agris sive territoriis fines regionum, margines imperii. Vgl. Stallaert op marc, 1).
MNWmarkMERC (IV)Muntstuk.
WNTmarkMARK (I)znw.(v.) Grens, grenspaal, grensland; in de middeleeuwen gewoon, thans nog in kunstmatig ouderwetschen stijl.
WNTmarkMARK (II)znw.(v.) Benaming voor een gewicht van een half pond (oud), dus iets minder dan 250 gram, en ook na de middeleeuwen in gebruik voor edele metalen en edelgesteenten. In ieder bijzonder geval gold eene bepaalde onderverdeeling, voor het goud b.v. de verdeeling van 1 mark in 24 karaten.

Ga naar de GTB applicatie