Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 34
Aantal hits: 36
MNW
Aantal resultaten: 12
Aantal hits: 12
VMNW
Aantal resultaten: 8
Aantal hits: 9
ONW
Aantal resultaten: 5
Aantal hits: 6
WNT
Aantal resultaten: 9
Aantal hits: 9
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
ONWmeer, Meermeriznw.  o.Water, waterplas; meer; zee. In de appellatieve aanhaling is specifiek het wateroppervlak van een meer of zee bedoeld.
ONWmeermēriznw.Grens, begrenzing; grenssteen, grenspaal. Bij uitbreiding ook: (begrensd) gebied, vgl. Van Durme 1991: 473-474. Zie ook Debrabandere e.a. 2010: 160.
ONWmeermēro (II)bnw.Groter.
ONWmeermēro (III)telw.  onbep., hoofdMeer, in of van een grotere hoeveelheid. Comparatief bij filo 'veel'.
ONWmeermēro (IV)bw.Meer, in hogere mate. Comparatief van filo 'veel'. In combinatie met een adjectief ook vertaald als comparatiefuitgang bij dat adjectief: meer bitherue 'flinker'.
VMNWmeerMEE (I)telw.meer; tenminste
VMNWmeerMEE (II)bw.meer; beter; later; liever; nog; ook; vaker; verder
VMNWmeerMEERznw.grens(markering)
VMNWMeer, MereMERAznw.v.Meer/Mere (?)
VMNWmeer, MeerMERE (I)znw.v.,o.meer; zee; Meer
VMNWmeerMERE (III)bnw.groter; ouder; voornamer
VMNWmeerMERE (IV)onbep.telw.meer
VMNWmeerMERE (V)bw.in hogere mate
MNWmeerMEE (II)bnw, bijw
MNWmeer, merMEER (I)znw(m.)Mijnheer.
MNWmeerMEER (VII)znw Grenspaal, grensscheiding, grens. Kil. meer, meere, j. pael, terminus, meta, limes. Diut. 2, 221 (Gloss. Bern. 46) meer vel wech, limes (ald. meren (meeren), limitare).
MNWmeerMEER (IX)telw(onbep.), bijw Als onbep. telw. — Meer. Teuth. meer, mee, plus; weynich meer, quamplusculus.
MNWmeerMEERE (II)
MNWmeerMEERE (IV)
MNWmeerMEERE (V)
MNWmeerMERE (I)znw(v., o.) Meer, zoetwatermeer. Deze beteekenis is in het Ndl. uitsluitend eigen aan het woord; in het Hd. daarentegen is meer het gewone woord geworden voor zoutwaterplas, terwijl see daar omgekeerd gewoonlijk de bet. heeft van ndl. meer. Vgl. de got. samenstelling marisaiws, en mare, 5de Art. Teuth. kent slechts de bet. zee. Kil. geeft meer, maer, maere, mer in de bet. zee, en maer, mer als Fris. Holl. Sicamb. ook in de bet. meer. Doch bij Spanoghe op lacus komen maer, mer en ook meer onder de vertalingen voor. Ook geeft Kil. geene enkele samenstelling met meer-, maar slechts met maer- en mer-. Plant. geeft èn meer èn see (zee) slechts in de bet. zee: een woord voor meer schijnt bij hem te ontbreken; waarschijnlijk is zijne opgave onvolledig.
MNWmeer, merrieMERE (II)znw(v.)Merrie.
MNWmeerMERE (VII)znw(v.)Paal, grenspaal, ook schandpaal.
MNWmeerMERE (VIII)bnw, znw Als
MNWmeerMERE (IX)telw(onbep.), bijw
WNTlangsom~meer Langsommeer[behandeld onder LANGSOM]
WNTmeerMEER (I)znw.(o.,v.) Zee. Thans verouderd, behalve in dichterlijke taal.
WNTmeer, merrieMEER (II)znw.(v.) Merrie.
WNTmeerMEER (III)znw.Bij oudere Zeeuwsche schrijvers voorkomende voor eene soort van worst of beuling, door HONDIUS (HONDIUS, Moufe-schans 221 [1621]) beschreven als: ”Vercke vellen … Met haer voersel veelderande; T' zy van Lever fijn gestooten, Of van Haver …, Of van Bloet” (kantt.: Meeren).
WNTmeerMEER (V)znw.Grensscheiding. Volgens FRANCK (KZ: 37, 122) is mnl. mere wellicht een vr. woord en verwant met lat. murus (de e is dan ogm. ai, idg. oi; NOREEN geeft aan de ǽ van landamǽre eene geheel andere beteekenis, waardoor de Nederlandsche vormen minder goed worden opgehelderd: zie Altisl. Gr.³ § 165). Thans verouderd (zie voorbeelden bij STALLAERT).
WNTmeerMEER (VI)bw., telw.(onbep.) Als bijw.
WNTMeer en Berg Meer-en-Derg[behandeld onder MEER I]
WNTmeerMEIR Zie MEER (I).
WNTmeer, merMER (II) Zie MIJNHEER.

Ga naar de GTB applicatie