Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 18
Aantal hits: 18
MNW
Aantal resultaten: 10
Aantal hits: 10
VMNW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
ONW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
WNT
Aantal resultaten: 6
Aantal hits: 6
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
ONWmark, Mark, Marke, Merkmarka (I)znw.  v.Grens, grensgebied; gebied, streek.
VMNWmerkMERKE (I)znw.v.selderie
MNWmerkMARC (I)znw(o.)
MNWmerkMARC (II)znw(o.)Merk, teeken, vooral handelsmerk. Teuth. marck, teyken der coypluyde, signum, signetum. Kil. marck, merck, signum, nota.
MNWmerkMARKE (II)znw(v.)Benaming der plant, die ook watereppe of waterpeterselie wordt genoemd. Zie Dodon. 934a op watereppe (waar slechts uit hd. dialecten het woord wassermarck wordt vermeld), en vgl. den naam joncfroumerc (joffrow-, jonffroujuffrouwmerck), Herb. c. 284; Dodon. 1087; Van Dale 666); “Jeghen die quade vorte levere soo seldi nemen joffroumaerc ende stampense ontwee”, en Hs. Serr. 14, bl. 86: “Ghi sult nemen alsoo groot joffroumaerc ende triakele als een grote hookernote”, ald. Kil. marck, elioselmon (l. elioselinon), apium palustre, apium rusticum, Ang. marche.
MNWmerkMERC (I)znw(m.)Opmerkzaamheid, aandacht, oplettendheid. Vooral in bepaalde uitdrukkingen.
MNWmerkMERC (II)Teeken.
MNWmerkMERC (III)Grensteeken, grenspaal, grens.
MNWmerkMERKE (I)znw(v.) Merke (en misschien dus ook merc) komt voor in eene bet., welke zeer dicht bij de opvatting doelwit staat (vgl. Hild. 229, 29 en OVl. Lied. e. G. 358, 1268 bij merc), nl. herkenningsteeken, eig. een punt waarop men het oog gericht houdt, of in eene bepaalde opvatting, waarnaar men zijn koers richten kan.
MNWmerkMERKE (II)znw(v.)Merk, teeken, handelsmerk.
MNWmerkMERKE (III)znw(v.)Grens.
MNWmerkMERKE (IV)
WNTmerkMARK (III,IV) Zie MERK (I,II).
WNTmerkMERK (I)znw.de handeling van acht op iets te geven. In bepaalde uitdrukkingen, die beteekenen: acht op iets geven, op iets letten, iets ter harte nemen. Reeds in de 17de E. niet gewoon meer, en thans geheel verouderd.
WNTmerkMERK (II)znw.(o.) Grensteeken, grens; thans verouderd.
WNTmerkMERK (III) 
WNTmerkMERK (IV)znw. benaming van verschillende planten; mnl. merke, marke (VERDAM 4, 1177).
WNTmerkMERK (V) Zie MERKEL.

Ga naar de GTB applicatie