Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 10
Aantal hits: 10
MNW
Aantal resultaten: 4
Aantal hits: 4
VMNW
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 2
ONW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
WNT
Aantal resultaten: 4
Aantal hits: 4
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
VMNWmestMESCznw.m./o.mest; afval
VMNWmestMESTznw.m./o.mest; bemesting
MNWmestMES (II)znw(o., m.) De uitwerpselen van mensch en dier, drek, mest. Teuth. mist, fimus, laetamen (ald. wordt stercorare weergegeven door “acker misten”, en saginare door “mesten, vetmaken”). Kil. mes, Fland. j. mest; mest, mist, mesch, stercus, merda, excrementum alvi, fimus vel fimum, laetamen. Zie vooral De Bo 686 op mes (mechs, mesch), o. (en niet m.), dat de bet. heeft van drek, en van rottend stroo met beestendrek vermengd, ook als benaming der meststof van het land. Zie ook aldaar en 687 allerlei afleidingen en samenstellingen met mes- (mesch-); de vormen mist en mest staan bij De Bo niet opgeteekend; Schuermans kent mes en mest. Plant. mist en mest, doch niet mes.
MNWmestMEST (II)
MNWmestMESTEznw(v.)Mesthoop, mestvaalt.
MNWmestMISSE (III)znw(v.)Mest, vuilnis.
WNTmestMES (III) Zie MEST.
WNTmestMESTznw.(m.,o.) Drek van beesten (vaak met stroo vermengd), inzonderheid van koeien, paarden, schapen, varkens; in sommige streken ook van menschen (o.a. in geheel Vlaanderen, ook noordelijker, b.v. op Z.-Beveland: zie N. Ned. Taalmag. 2, 228).
WNTmest~strooien Meststrooien[behandeld onder STROOIEN II]
WNTmestMIS (III) Zie MEST.

Ga naar de GTB applicatie