Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 14
Aantal hits: 16
MNW
Aantal resultaten: 7
Aantal hits: 7
VMNW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 2
ONW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 2
WNT
Aantal resultaten: 5
Aantal hits: 5
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
ONWmoer, Moermuorznw.  o.Veen, veengrond; moeras; moerland.
VMNWmoer, MoerMOER (I)znw.m.veen; veengrond
MNWmoerMOER (I)znw(o., m.) Slijk, slik; vooral veenaarde, moeraarde (vgl. Kil. moeraerde, terra bituminosa et nigra ex qua cespites foco apti conficiuntur). Kil. moer, coenum palustre, limus, lutum. Voor het gebruik van het woord in de 17de eeuw vgl. men het versje van Vondel op den schoorsteen van den in 1772 afgebranden schouwburg te Amsterdam: “Gelukkig is het land, waar 't kind zijn moer (met eene woordspeling op moêr, moeder) verbrandt.
MNWmoeder, moerMOER (II)znw(v.)Moeder.
MNWmoerMOER (IV)znw(v.)Droesem, heffe, bezinksel, moer.
MNWmoer, moorMOER (V)znw(m.)Moor.
MNWmoerMOERE (I)znw(v.)Slijk, modder.
MNWmoeder, moerMOERE (II)znw(v.)Moeder.
MNWmoerMOERE (III)znwMoerbei.
WNTmaar/moerMAAR (III)znw.(v.)In de volgende plaats blijkbaar voor meter, doopmoeder; is maer gevormd naar vaer volgens analogie van meter naast peter? Of is maer eene fout voor moer?
WNTmoeder, moerMOER (I)Zie MOEDER), ook in namen van vrouwelijke dieren; zoo b. v.:
WNTmoerMOER (II)znw.(v.) In toepassing op het deel dat sluitend past om eene schroef. De moer heet ook schroefmoer of moerschroef; de eigenlijke schroef heet ook vaarschroef of schroefspil. 
WNTmoerMOER (III)znw.(v.) Droesem, bezinksel, hetzij in het algemeen of wel inzonderheid in vloeistoffen waarin eene gisting heeft plaats gehad.
WNTmoerMOER (IV)znw.(m.,o.) Veengrond, veen; inzonderheid in Brabant in gebruik. Ook wel in vrijer gebruik voor: slijkige grond, broek, moeras, poel (verg. HOEUFFT, Bred. T. 390).

Ga naar de GTB applicatie