Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 5
Aantal hits: 5
MNW
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 2
VMNW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
ONW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
WNT
Aantal resultaten: 3
Aantal hits: 3
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
MNWmofMOFFE (I)znw(m.)Het reeds in de middeleeuwen bekende scheldwoord, waarmede men te Aken een Keulenaar (Kölsche muff, De Jager, Freq. 1, 401) en in Nederland een Duitscher pleegt aan te duiden.
MNWmofMOFFE (II)znw(?m.)Want, grove handschoen, in welken zin ook moffel voorkomt. Hoogstwaarschijnlijk is het woord in dezen zin op te vatten . Doch men zou eig. eerder den naam van een werktuig verwachten.
WNTmofMOF (I)znw.(m.) In het Duitsch is muff een scheldwoord voor een knorrepot, een mopperaar, iemand die onbeleefd, ongemanierd, niet spraakzaam is; en naast muff komt ook voor muffmaff (zie D. Wtb. 6, 2622). Een dergelijke term kan ook vanouds in Nederlandsche dialecten hebben bestaan: verg. bij DE BO [1873] ”moef, lui en bolsterachtig mensch”; bij CORN.-VERVL.moĕf, onvriendelijk mensch, pruiler”, ook ”onvriendelijke, ongespraakzame vrouw of dochter” (blz. 1902), waarnaast ”moĕfen, pruilen” (verg. MOFFELEN en MUFFEN). Als scheldnaam voor de Duitschers zal mof echter waarschijnlijk het Duitsche woord zijn, dat hier te lande door soldaten, kwakzalvers enz. was bekend geworden; dikwijls wordt het dan verbonden met den naam Hans (zie Dl. V, kol. 2113), en naast mofmaf vindt men dan ook vormen met andere klinkers.
WNTmofMOF (II)znw.(v.) Eene soort van ruige losse mouw; in dien zin thans verouderd: wel nog gebruikt voor eene bekleeding van den arm bij meisjes, en dan eene soort van losse wollen mouw; ook wel, in de samenst. polsmofje, voor een bekleeding van den pols.
WNTmofMOF (III) Zie MOP.

Ga naar de GTB applicatie