Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 7
Aantal hits: 7
MNW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
VMNW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
ONW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
WNT
Aantal resultaten: 5
Aantal hits: 5
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
ONWmokmokkaznw.Stuk, brok; overdrachtelijk voor een stevig gebouwd persoon. In het Oudnederlands alleen als toenaam aangetroffen, mogelijk als bijnaam voor een stevig gebouwd persoon, vgl. Tavernier 1968: 265.
MNWmokMOCKEznw(v.)Zeug. — Bij overdracht vuile vrouw, slet; ook ontuchtige vrouw, lichtekooi. Kil. vuyl mocke, sordida mulier, sordida famula. In dezen zin in de 16de eeuw.
WNTmokMOK (I)znw.Benaming voor de zeemeeuw, ook zeemok geheeten; o.a. in gebruik in N.-H. en in Friesl. (zie BOEKENOOGEN 1342, en Fri. Wdb. 2, 175). Eene koppeling is Mallemok (zie ald.), waardoor ook verklaard wordt, dat mok op zich zelf in het Friesch domoor beteekent.
WNTmokMOK (II)znw.(v.)Een woord, dat in Duitsche dialecten voorkomt in de bet. zeug, en in het Nederl. als scheldnaam voor eene vrouw: morsig wijf, slet. Thans verouderd.
WNTmokMOK (III)znw.(v.)Een woord dat in verschillende streken voorkomt, b.v. in den zin van ”waterkannetje van steen of blik, met een oor” (BOEKENOOGEN 644); ook wel voor ”beker” (Boeventaal 46); ook wel voor: ”etensketeltje of -pannetje”; bij DE BO [1873] verklaard als ”blikken of koperen vat …, dienende om gist te scheppen”. Bij DOORNK. KOOLM. 2, 624 wordt mukke opgegeven voor stroopkan; verg. ook eng. mug, dat SKEAT afkomstig acht uit het Ndl. (zie Notes on Engl. Etym. 192).
WNTmokMOK (IV)znw.Naam van eene huidziekte, inzonderheid van een ongemak aan de achterbeenen van een paard. Verg. MUIK. 
WNTmokMOK (V)znw.(v.)In W.-Vl.: ”makaronvormig koekje van peperkoekdeeg gebakken” (DE BO [1873]); mokken zijn in Groningerland ”kleine, ronde koekjes van meel en stroop” (MOLEMA). In het Hd. komt voor ”mocke, klumpen” (D. Wtb. 6, 2434): het Nederlandsche woord zal hiermede verwant of identiek zijn. Verg. MOKKEL (I).

Ga naar de GTB applicatie