Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 6
Aantal hits: 6
MNW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
VMNW
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 2
ONW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
WNT
Aantal resultaten: 3
Aantal hits: 3
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
VMNWNeringNERINCznw.Nerink
VMNWneringNERINGHEznw.v.(het) in zijn levensonderhoud voorzien door handel of door de uitoefening van een ambacht of een beroep; branche; bestaansmiddelen
MNWneringNERINGEznw(v.) Van neren, trans.
WNTnering nering[behandeld onder NEREN]
WNTneringNERING (I)znw.(v.) Middel van bestaan, bedrijf waarmede iemand in zijn onderhoud voorziet. In vroeger tijd ruimer opgevat dan later. Verg. b.v. in Handv. v. Amst. 138 a de keur van 1632, waarbij aan de Joden werd verboden ”eenige Neeringe by der handt te nemen”; in 1655 vroegen eenigen van ”de Joodsche Natie” vergunning een suikerraffinaderij te mogen oprichten, en zij meenden dat die vergunning niet in strijd zou zijn met de bepaling van 1632, aangezien dat bedrijf ”geen ope neeringe maer coopmanschappen” zou zijn (zie BONTEMANTEL 2, 498). De raffinadeurs bestreden die opvatting: zij ”sustineeren haer doen een neeringe te weesen en bijgevolch door de Joodsche natie niet mach gedaen worden”. De magistraat gaf de vergunning, onder voorwaarde dat niet minder dan 1000 pond te gelijk zou verkocht worden, om ”de oude keuren, in welcke de Winckel-Neeringhe de Joodsche natie verboden wort, niet illusoir te maken”. Een bedrijf op groote schaal werd dus toen niet meer door ieder gerekend tot een nering, en nering werd dan nagenoeg gelijkgesteld met winkelnering. Dat is ook vrijwel de tegenwoordige opvatting: nering is nu een bedrijf, waarbij kleine hoeveelheden voor onmiddellijk gebruik an de klanten worden afgeleverd; doch meenigeen, wiens zaak volgens deze definitie een nering zou kunnen heeten, acht dien naam te gering: het woord zaak is voor allerlei bedrijven veel gewoner.
WNTneringNERING (II)znw.(v.)Bij CORN.-VERVL. blz. 1915, vermeld als bijvorm van neer, tegenstroom: zie NEER (II).

Ga naar de GTB applicatie