Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 11
Aantal hits: 11
MNW
Aantal resultaten: 3
Aantal hits: 3
VMNW
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 2
ONW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
WNT
Aantal resultaten: 6
Aantal hits: 6
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
VMNWoorbaarORBAER, ORBARE (I)znw.m.,v.,o.winst; nut; belang; aangelegenheid; hetgeen nodig is; taak
VMNWoorbaarORBAER, ORBARE (II)bnw.nuttig
MNWoorbaar, oordeel, oorkondeOORBAER, OORDEEL, OORCONDE
MNWoorbaarORBARE (I)znw(m., o., v.) Misschien is de oudste beteekenis die van tijnsgoed, rentegevend goed, welke in het Mhd. aan het woord eigen is; eig. “datgene waaruit iets getrokken, waardoor iets opgebracht wordt”. De ontwikkeling der beteekenissen, vermeld onder 1) en 2) is althans gemakkelijker op deze wijze te begrijpen, dan wanneer men den tegenovergestelden gang moet aannemen. Zij komt slechts eene enkele maal in het Mnl. voor. Zie eene plaats bij Stallaert 2, 298 van 1365: “alsulc oirbere als wij liggende hebbende bij Sinte Jansveld”, alwaar in eene latere redactie van den tekst het woord door erve is vervangen (in de tweede plaats, aldaar aangehaald, in de uitdr. “sine orber laten” is er geene enkele reden om aan orber de door den uitgever van den tekst er aan gegeven beteekenis goed, znw., toe te kennen).
MNWoorbaarORBARE (II)bnwTwijfelachtig is het of het woord als bnw. of als znw. moet worden opgevat, op de volgende plaatsen, waar de bet. dezelfde is als die van het bnw., nl. nuttig, voordeelig, dienstig. Het es orber, oportet, Voc. Cop. (ook Diut. 2, 225).
WNToorbaarOORBAAR (I)znw.(o.,m.,v.) Nut, voordeel, baat, belang, al naar het verband; het is moeilijk deze verschillende beteekenissen uit elkander te houden. Thans alleen nog in historischen stijl; in de algemeene taal verouderd.
WNToorbaarOORBAAR (II)bnw. Nuttig, voordeelig, dienstig, geschikt, al naar het verband.
WNToorbaarORBAAR Zie OORBAAR (I,II).
WNToorbaar, orberORBER (II)znw.Zie OORBAAR (I) en verg. nog de uitdr. op den orber, ten orber, op zijn voordeeligst (”Een stuk linnen wel ten orber snyden” (zoodat er niets verloren gaat), SEWEL; ”Iets op den orber of zuiniglijk overleggen”, HALMA).
WNToorbaarORBER (III)bnw.Zie OORBAAR (II).
WNToorbaarURBERznw.(m.) Nut, voordeel, baat, belang.

Ga naar de GTB applicatie