Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 9
Aantal hits: 9
MNW
Aantal resultaten: 3
Aantal hits: 3
VMNW
Aantal resultaten: 3
Aantal hits: 3
ONW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
WNT
Aantal resultaten: 3
Aantal hits: 3
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
VMNWopenbaarOPENBAER (I)znw.o.openbaarheid
VMNWopenbaarOPENBAER (II)bnw.zichtbaar; begrijpelijk; duidelijk; bekend; publiek
VMNWopenbaarOPENBAREbw.openlijk; luid; duidelijk; onomwonden; stellig
MNWopenbaarOPENBAER (I)bnw De oudste opvatting van het woord is waarschijnlijk van die van open weinig of niet verschillend geweest. Open geplaatst of, mediaal opgevat, open gelegen of open liggende bet. hetzelfde als open, niet gesloten, toegankelijk. Zij is in het Mhd. eveneens aan het woord eigen (het wordt aldaar gezegd van de oogen en den mond, Lexer), en hoewel zeldzaam, ook in het Hd. en het oudere Ndl. (Ndl. Wdb. op openbaer, 1). Uit het Mnl. is het woord in dezen zin slechts opgeteekend uit den Delftschen Bijbel:
MNWopenbaarOPENBAREbijw In het openbaar, openlijk, op eene voor allen kenbare wijze, zóó dat ieder het verneemt of te weten komt. Voc. Cop. openbaer, publice.
MNWopenbaarOPENBAREN (II)bijw
WNTopenbaar openbaar[behandeld onder OPEN I]
WNTopenbaarOPENBAARbnw., bw. Bnw.
WNTopenbaar~makenOPENBAARMAKENww.(trans.,zw.)Iets algemeen bekend maken, ”publiceeren”. Zie onder OPENBAAR, kol. 535, en verg. het volgende artikel.

Ga naar de GTB applicatie