Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 7
Aantal hits: 7
MNW
Aantal resultaten: 3
Aantal hits: 3
VMNW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
ONW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
WNT
Aantal resultaten: 4
Aantal hits: 4
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
MNWpartPART (II)znw(v., o.) Deel, gedeelte. Vgl. ndl.: derde part, vierde part enz.; iets aan parten of partjes snijden; dial. overijs. ofpart (bij Draaijer oftenpart, het bepaalde deel dat iemand van iets bekomt, elders dial. perlot), mnl. aenpart, hetz. als aendeel (Mnl. Wdb.). Wvla. paart en perte, vr. (in de uitdr. “in perten en stikken”). Kil. paert, part, pars, Plant. paert oft deel, part, portion.
MNWpartPARTE
MNWpartPERTEznw(v.)Streek, list, poets. Kil. perte, parte, pratte en partte, pratte, dolus, fallacia.
WNTpartPAARTznw.(o.) Part, deel, aandeel.
WNTpartPART (I)znw.(v.) Door KIL. wordt voor pratte, parte ook de bet. ”Arrogantia, audax facinus” opgegeven. Van deze toepassing van het woord zijn geen voorbeelden uit schrijvers bekend, en het is dus onzeker of de omschrijving niet door hem afgeleid is van de bet. van het bnw. prat. Het bestaan van het znw. in deze opvatting is echter waarschijnlijker, aangezien ook paret in den zin van: pralerij, snoevende manier van doen voorkomt.
WNTpartPART (II)znw.(o.,v.) Dat wat ontstaat door een geheel te splitsen of wat tot een geheel behoorende op zich zelf een eenheid vormt; gedeelte, deel.
WNTpartPERT Zie PART (I) en verg. ook nog de volgende aanhalingen.

Ga naar de GTB applicatie