Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 12
Aantal hits: 12
MNW
Aantal resultaten: 4
Aantal hits: 4
VMNW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
ONW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
WNT
Aantal resultaten: 6
Aantal hits: 6
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
ONWblas, plasblasznw.Plas ? In het Oudnederlands alleen als toponymisch element overgeleverd.
VMNWPlasPLASCznw.m.plas; Plas
MNWplasPLAS (I)znwPlas, poel; ook plas in de beteekenis “water dat op den weg blijft staan”. Kil. plas, plasch, palus, lacuna, fossa in qua stat aqua. Plant. eenen plas oft plassche, une maree d'eau venante de la pluye, lacuna, aestuarium.
MNWplasPLAS (II)znw(m.)Plaats, opene ruimte.
MNWplasPLAS (III)znwEen bep. soort koek. Voor het middeleeuwsche tijdvak is de eenige vermelding in Teuth. eyn koick of plass als men offert off eyne vlade, libum; plass gebacken, placenta, collirida, laganum, tortella; eyn plass off koick van water ind van mele, laganum. Er worden hier blijkbaar verschillende soorten van koek door hetzelfde woord uitgedrukt.
MNWplasPLASCH
WNTplasPLAS (I)znw.(m.), bnw. Znw. 
WNTplasPLAS (II)znw.(m.,v.) Eigenlijk, als benaming van zeker gebak. Eene soort van ronde en platte broodjes, meestal met krenten, die in sommige streken alleen of inzonderheid tegen bepaalde feestdagen (Paschen, Sinterklaas, Kersttijd) gebakken worden. Soms ook in toepassing op broodgebak van anderen vorm. Verg. Drentsch plasse, langwerpig krentenbrood, ten geschenke aan kraamvrouwen gebracht (Dr. Volksalm. 1846, 263); Overijs. plassies, soort van krentenbroodjes, krententimpen (N. Ned. Taalmag. 4, 244); Kampensch plasien, broodje (GUNNINK); Geld. pleskes, plesjes, zeer kleine ronde (of langwerpige) krentenbroodjes; Gron, plas, soort van bolletjes, die bij bijzondere gelegenheden gebakken worden (MOLEMA); Oostfriesch plaske, plat, rond wittebrood in den vorm van een bord voor kinderen op Paschen (TEN DOORNK. KOOLMAN); Zaansch plas, plassie, klein, plat, rond krentenbroodje (BOEKENOOGEN).
WNTplasPLAS (III)znw.Eene op de Zuidhollandsche benedenrivieren zeer gebruikelijke benaming voor jonge elft of fint; reeds door KIL. vermeld en vertaald door: sprot, dat eveneens een kleine tot de haringsoorten behoorende visch is.
WNTplasPLAS (IV)znw.(v.)Zie bij PLAATS (en verg. TEIRL. 400: ”De Plas te Ronse is de Groote Markt”).
WNTplasPLAS (V)tw.Zie bij PLASSEN, Afl.
WNTplas Plas[behandeld onder PLASSEN]

Ga naar de GTB applicatie