Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 6
Aantal hits: 6
MNW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
VMNW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
ONW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
WNT
Aantal resultaten: 4
Aantal hits: 4
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
VMNWploegPLOECHznw.v.ploeg
MNWploegPLOECHznw(v., ?m.) Ploeg.
WNTploegPLOEG (I)znw.(m.,v.) Landbouwwerktuig, thans gewoonlijk bestaande uit een boom, aan den achterkant uitloopend in een zuil of hoofd, waaraan zijn bevestigd een schaar of ploegijzer met een rister of strijkbord, en de zool. Aan den achterkant van den boom is tevens de staart (soms zijn het twee staarten) verbonden, waaraan een handvat. Vóór het rister is een mes of kouter bevestigd en aan het vooreinde van den boom een stelinrichting, benevens een stang waaraan de trekdieren kunnen worden gespannen. Het vooreinde van den boom is soms niet ondersteund (balansploeg), soms door een voet, met zool of schaats (voetploeg), soms ook door één of meer wielen (radploeg). De ploeg wordt gebezigd om den bodem geschikt te maken voor bezaaiing of beplanting: hij snijdt daar voren in en woelt den grond om, zoodat een ander gedeelte naar boven komt en aan de werking van de lucht wordt blootgesteld. Zie voor een uitvoerige beschrijving van den Hollandschen ploeg BERKHEY, N.H. 2, 318-324 [1769].
WNTploegPLOEG (II)znw.(v.) Vore, voor (V. MOOCK; V. DALE).
WNTploegPLOEG (III)znw.(v.) Van Plegen in de bet. I, 3). Eig.: het bedrijven, het doen, voorafgegaan door een abstract znw. in den genitief. Dit gebruik is in de Middeleeuwen, zoowel in het Mnl. als in het Mhd. vrij algemeen geweest (zie voorbb. Mnl. Wdb. 6, 481; LEXER, Mhd. Wtb. 2, 258), doch is sinds lang verouderd. Op de plaatsen waar het is aangetroffen dient het alleen ter omschrijving van het abstracte begrip waarmee het is verbonden (vgl. o.a. nog met een soortgelijke bet.: der oncuuscheit plicht, Mnl. Wdb. 6, 474). Uit de bovenbedoelde aanhalingen blijkt echter dat reeds toen verwarring bestond met Ploeg (I).
WNTploegPLOEG (IV)bw.Van onbekenden oorsprong. Slechts op enkele plaatsen in Z.-Nederl. gebezigd. Pal, vlak.

Ga naar de GTB applicatie