Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 7
Aantal hits: 7
MNW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
VMNW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
ONW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
WNT
Aantal resultaten: 7
Aantal hits: 7
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
WNTpoehaBEHAAI 
WNTpoehaBOEHAtw., znw.(m.,o.)Vanouds is het woord gebezigd in den zin van: Drukte, rumoer, leven; altijd met het bijdenkbeeld eener tegenstelling met de nietigheid der zaak, die daartoe aanleiding geeft. Vooral in verbinding met maken. Zelden in min of meer eigenlijken zin: Onnoodig of overdreven geschreeuw, geraas, spektakel.
WNTpoehaPOCHAI Zie BOEHA.
WNTpoehaPOECHAI Zie BOEHA.
WNTpoehaPOEHA, POEHAAIIn de volgende aanhaling beteekent het woord ”een ferm stuk brood met een kop koffij” (volgens het zoogen. Hs. Friesl.; zie de aanteekening in Leidsch Jaarb., t.a.p.).
WNTpoehaPOEHÉ, POEHEI Zie BOEHA.
WNTpoehaPOHA(AI) Zie BOEHA.

Ga naar de GTB applicatie