Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 8
Aantal hits: 8
MNW
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 2
VMNW
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 2
ONW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
WNT
Aantal resultaten: 4
Aantal hits: 4
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
VMNWPoot, PoetPOETznw.Poet, Poot (?)
VMNWpootPOOTznw.m.poot; Poot
MNWpootPOTE (I)znw(v.)Stek, lot, scheut of tak van een boom, die in den grond gepoot wordt, fra. plançon (het ndl. plantsoen heeft de bet. van het mv. van pote, o. a. in de bovengenoemde straatnamen te 's-Gravenhage); ook een jonge boom. Kil. poote, pote, surculus; pote, insitum, surculus, calamus. Plant. een pote oft scheute, un sion ou jecton, talea. Zoo nog heden in zndl. tongvallen.
MNWpootPOTE (II)znw(m., ?v.)Poot, klauw.
WNTpootPOOT (I)znw.(m.)De ontwikkeling der beteekenissen heeft DE VRIES op een gewrongen manier voorgesteld; men moet liever uitgaan van een algemeen begrip, b.v. van een vr. werktuignaam bij een ww. dat slaan en stooten beteekent. Daaruit kunnen alle hierachter genoemde beteekenissen verklaard worden, doch het is zeer onwaarschijnlijk, dat, zooals DE VRIES meent, een van die onder II) van ouder datum zou zijn, dan die onder I).
WNTpootPOOT (II)znw.(v.) Stek, loot, spruit, tak, die in den grond wordt gezet, om hem wortels te doen schieten en tot een boom te laten uitgroeien. Inzonderheid loot van een wilg, els of populier.
WNTpootPOOT (III)znw.(v.) Kop, hoofd. Thans verouderd, en in de oude taal alleen in N.-Holl. bekend.
WNTpootPOOT (IV)znw.Het geslacht blijkt niet. Oorsprong onbekend. Naam voor een klein geldstukje, ter waarde van 1/8 penning, 1/4 mijt of 1/2 pite (zie hierboven, kol. 1595). Zie ook P. DE BUCK, Der Cooplieden Handt-boeck (a°. 1581).

Ga naar de GTB applicatie