Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 28
Aantal hits: 28
MNW
Aantal resultaten: 10
Aantal hits: 10
VMNW
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 2
ONW
Aantal resultaten: 3
Aantal hits: 3
WNT
Aantal resultaten: 13
Aantal hits: 13
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
ONWreerēaznw.  v.Ree, zoogdier van het tot de familie der herten (Cervidae) behorende geslacht Capreolus.
ONWRecques, Reerekaznw.Smalle lange strook (land, water). In het Oudnederlands alleen als toponymisch element overgeleverd.
ONWREE (II)rēoznw.Lijk.
VMNWreeREE (I)znw.m.,v.,o.ree
VMNWreeREE (II)znw.(?)
MNWreeREDE (II)znw(v.)Richtsnoer, grenslijn.
MNWreeREDE (III)znw(v.)De wijze van rijden, ook een tocht te paard, rit.
MNWreeREDE (VII)bijwSpoedig, gauw, in korten tijd. Plant. reede, alreede, desja, tout prest, jam jam, quantocyus.
MNWree-REDE (II)bnw
MNWreeREE (I)znw(v., m.)Vooral als scheepsterm. Benaming van de stang of spier, die kruisvormig aan mast of steng hangt en dienende om een zeil op te houden, welks bovenzijde er aan verbonden wordt, ra.
MNWreeREE (II)znw(v.)Ree, reebok, reegeit; ook hinde.
MNWree, reiREE (III)znw(v., m.)Het woord komt vooral voor in de bet. richtsnoer of de lijn ter begrenzing van den bouw van huizen, rooilijn en grenslijn.
MNWreeREE (V)bnw
MNWreeREE (VI)znw(o.) In de uitdr. in ree houden, in goeden staat houden, in orde houden.
MNWree, reedREET (I)bnw Gereed, klaar. In deze bet. is de vorm rede overheerschend.
WNTreeREE (I)znw.(v.,o.) Evenhoevig, herkauwend zoogdier van het tot de familie der herten (Cervidae) behoorende geslacht Capreolus. 
WNTreeREE (II)znw.(v.) Rondhout dat dwars voor een mast of steng wordt opgehangen en dient om er een vierkant zeil met den bovenkant aan vast te maken. Veroud., behalve in het Westvl.
WNTreeREE (III)znw.(v.) Het rijden, de rit, de reis met een paard of voertuig.
WNTreeREE (IV)znw.(v.) Bij reeden in de bet. ”berispen, slagen toedienen”. Lichamelijke tuchtiging, pak slaag. Vooral in de verb. een ree geven, — krijgen. Verg. ook de woorden reeding en reedsel in dezelfde bet. In Vlaanderen.
WNTreeREE (V) Zie REEUW. 
WNTreeREE (VI) Zie REEDE. 
WNTreeREE (VII) Zie REI (II).
WNTree, reedREE (VIII)bnw., bw. Gereed (als resultaat), klaar met het werk, klaargemaakt. Als praed. bnw.; zelden attrib.
WNTreeREE (IX)znw. 
REEDE
—, znw. In voorzetselverb. ontstaan uit ree (VIII), en dan ongeveer de bet. krijgend van ”gereedheid”, ”orde”, of iets derg.
WNTreeREE (X)bnw., bw.Door verdichting van bet. ontstaan uit reehoorig ”gehoorig”, dat gevormd is als samenst. afl. van ree (VIII) en hooren. Gezegd van een ruimte of een atmosferische gesteldheid, waardoor de geluiden gemakkelijk op eenigen afstand waarneembaar zijn; gehoorig. Niet alg. (opgegeven voor Utr., Leiden, Mijdrecht).
WNTreeREE (XI)znw. Als tw. Commando van een schipper tot zijn knechts om hen te waarschuwen dat hij het vaartuig overstag wil doen gaan.
WNTree Ree[behandeld onder REEDEN I]
WNTree, reiREI (II)znw.(v.) Streep, lijn en bet. die zich hieruit ontwikkeld hebben.

Ga naar de GTB applicatie