Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 9
Aantal hits: 9
MNW
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 2
VMNW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
ONW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
WNT
Aantal resultaten: 5
Aantal hits: 5
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
ONWrijsrīsznw.  o.Tak, twijg.
VMNWrijsRIJSznw.o.tak; rijshout; kreupelhout
MNWrijsFRIJS
MNWrijsRIJS (I)znw(o.) Tak aan en van een boom, zoowel tak met bladeren en loof, ook met bloem of bloesem en vruchten (vgl. een rijs gebruikt om naaktheid te bedekken, en de uitdr. “gebloeit rijs”) als kale tak, tak zonder bladeren, nog aan den boom zittende (vgl. mnd. “im rise”, in den winter, tegenover “im love” in den zomer), doch vooral van den boom genomen en voor verschillende doeleinden gebezigd, als de bladeren er niet meer aan zijn. Ook dun takje, onderdeel van tak of “telch”, hetzelfde als twijch (swijch) en vooral als lot (vgl. de aanhaling bij Lübben: “rîs edder lode”, en ). Voc. Cop. een rijs, ramus; een rijs, surus (vgl. Diefenb. op surcus, waar o. a. de glossen rysz, reisz vermeld worden, en surculus, o. a. “proffrisz, pfroprijs; potris; imprisz; sprosz, risz, zwick”); rijsken, ramusculus. Teuth. rijss, tellich, twijch van en boom, virgula, ramus, ramusculus; rijser wederom krijgen, refrondere, refrondescere; vol rijser off twijgher, ramosus. Kil. rijs, virga, surculus. Plant. rijsch (een door bijgedachte ontstane vorm; vgl. beneden de allitereerende uitdr. “rusch ende rijs”) oft rijs, verge ou branche houssine, virga, flagrum, malleolus, ramus; wijngaertrijs, sarment de vigne, sarmentum; vol rijsch, plein de sarment, sarmentosus; rijsken, vergette, branchette, virgula, flagellum, ramulus. Het mv. rise(re) in deze bet. van “rijs” staat met het woord als verzamelwoord gebruikt (loof) gelijk.
WNTrijsRIJS (I)znw.(o.) Als voorwerpsnaam, met mv.
WNTrijsRIJS (II) Zie RIJST (I).
WNTrijsRIJS (III)bnw.Een aan de Zaan bij de papiermakerij gebruikelijke term met de beteekenis: geen water houdende, het water latende vallen, gezegd van de breiachtige massa (de stof) waarvan het papier gemaakt wordt. Het woord is een afleiding van Rijzen (II) in den (aan de Zaan niet bekenden) zin van: (water) laten vallen.
WNTrijs rijs[behandeld onder RIJZEN II]
WNTrijs Rijsch[behandeld onder RIJ II]

Ga naar de GTB applicatie