Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 8
Aantal hits: 8
MNW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
VMNW
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 2
ONW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
WNT
Aantal resultaten: 4
Aantal hits: 4
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
ONWrijtrīthznw.  m.Beek, waterloop, stroom.
VMNWRijtRIJTznw.v.Rijt
VMNWRijtRITznw.v.Rijt (?)
MNWrijtRIJT (III)znw(v.)Sloot, wetering, afwateringskanaal.
WNTrijtRIET (II) Zie RIJT (II).
WNTrijtRIJT (I)znw.Benaming eener soort van waterplant, Equisetum limosum, ook onder verschillende andere namen bekend; zie de aanhaling en bij BREKEBEEN, II). Volgens V. HALL, Landh. Flora 274 [1854] is de benaming bepaaldelijk in Z.-Holland gebruikelijk.
WNTrijtRIJT (II)znw.(v.,o.)Geul in de buitendijksche gronden in Groningen en Friesland; ook wel hier en daar een binnendijksch water in de zeekleilanden dicht bij de kust. Mnl. rijt heeft in de genoemde streken dezelfde beteekenis, doch komt daarnaast ook in Vlaanderen voor als: sloot, wetering, afwateringskanaal; verg. ook KIL.: Rijte. Canalis. Het woord is hetzelfde als fri. ryd(e): breede greppel, oostfr. rîde: natuurlijke waterloop, stroompje, greppel in een wad, noordfri. rîde, riet: waterloop, sloot; nnd. rîde, rît: greppel, sloot, mnd. rîde: beek, greppel; onfr. rîth: torrens; ags. rîđ, rîđe: stroom, beek. Men leidt deze woorden af van den idg. wortel *ri-: stroomen (zie b.v. FRANCKV. WIJK op RIJZEN); de vormen met t kunnen door bijgedachte aan het ww. rijten zijn ontstaan, verg. b.v. het bij KIL. voorkomende Rijte, rete, splete. Rima, fissura, ruptura (zie ook onder de aanh. de plaats uit WESTERHOFF, Kwelderkwestie). Naast rijt is de vorm rijd nog bewaard in de namen van een paar kleine (in de 17de eeuw drooggemaakte) meertjes in N.-Holland: de Segerijd en het Tjaddingsrijdje (G. DE VRIES, Dijks- en Molenbest. 423, 424).
WNTrijtRIJT (III)znw.(o.)Een dialectisch, in Zaanland gebruikelijk woord voor: hondendrek. Misschien verwant met -rit in kikkerrit, kikvorschenschot, waarnaast in het Mnl. eenmaal de vorm rijt is aangetroffen (Passion. Somerst. 91 b: enen vorschen rijt; verg. VERDAM 6, 1403).

Ga naar de GTB applicatie