Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 15
Aantal hits: 17
MNW
Aantal resultaten: 7
Aantal hits: 8
VMNW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
ONW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
WNT
Aantal resultaten: 6
Aantal hits: 7
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
ONWrusruskiznw.Riet, bies. In het Oudnederlands alleen als toponymisch element overgeleverd.
VMNWris, rusRISC (I)znw.graszode
MNWris, rusRISCH (I)znw(m.)Kluit aarde, ook graszode.
MNWrusRUSCH (I)znw(m.)Kluit aarde, ook graszode. Hetzelfde als risch; z. ald., ook de aanhalingen uit de Wdbb. en de vormen der verwante talen en vgl. nog
MNWrusRUSCH (II)znw(m.)Bies.
MNWRusRUSCH (III)bnwRussisch.
MNWrus, RusRUSE (IV)
MNWRusRUUSCH (I)
MNWrusTUSSCHEN (II)
WNTris, rusRISCH (I) Zie RUSCH (I).
WNTRus, rusRUSznw.(m.) Persoon die behoort tot de oostelijke afdeeling der Slaven.
WNTRus Rusch[behandeld onder RUS]
WNTrusRUSCH (I)znw.(m.) Zode.
WNTrusRUSCH (II)znw.(m.) Benaming voor de biezen die tot de familie der Juncaceae behooren, in ons land door twee geslachten vertegenwoordigd: de bloembies (Juncus) en de veldbies (Luzula); in 't bijzonder als benaming voor het eerstgenoemde geslacht, inzonderheid voor de soort Juncus communis, die in twee vormen (Juncus effusus en Juncus conglomeratus) voorkomt. Het woord is vooral gebruikelijk in de Friesche en Saksische streken van ons land en in Vlaanderen.
WNTRusRUSCH (IV)bnw. Van of behoorende tot Rusland of de Russen; afkomstig uit, thuisbehoorende in Rusland; in eenigerlei betrekking staande tot Rusland of de Russen.

Ga naar de GTB applicatie