Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 8
Aantal hits: 9
MNW
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 2
VMNW
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 3
ONW
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 2
WNT
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 2
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
ONWschadeskadoznw.  m.Schaduw.
ONWschadeskathoznw.  m.Schade, nadeel.
VMNWschade, SchadeSCADE (I)znw.m.,v.materiële schade; immateriële schade; jammer; Schade
VMNWschadeSCADE (II)znw.m.,v.,o.schaduw; spiegelbeeld
MNWschadeSCHADE (I)znw(m., v.) Als actief begrip. Schade, letsel of nadeel toegebracht aan iemands persoon, eer, positie, eigendom enz. Daarbij staat nog niet zoozeer als thans “het benadeelen van iemands geldelijke belangen” op den voorgrond. Voc. Cop. scade, dampnum; scade, detrimentum; scade, nocumentum. Teuth. schade verw. naar hjnder; dye steeds schade (lijdt of) doit, jactuarius (l. jacturarius); schade doyn, schedigen, verw. naar deren. Bij Kil. (“schade, damnum, dispendium, incommodum, noxa, detrimentum, jactura, germ. schaden, angl. scathe”) en Plant. (schade, dommage, dommagement, damnum, detrimentum e. a., pernicies, clades”) loopen de actieve en passieve beteekenissen dooreen.
MNWschadeSCHADE (II)znw(m., v., o.) Schaduw, lommer der boomen; ook schaduw, schaduwbeeld, van een door het eene of andere licht beschenen voorwerp of lichaam. Voc. Cop. de scade vander sonnen, umbra; omdecken metten scade vander sonnen, omscaden, umbrare (vgl. ommesc(h)aduwen. Teuth. schade, scheme, umbra; scheemen, schade geven, umbrare. Kil. schaede, schaeye, j. schaeduwe, umbra; schaedhoed, j. schaeduwen hoed, umbella (l. umbrella; het friesche woord voor “schaduw” heeft ook de bet. “rand van een hoed”, Fri. Wdb. op skaed). Plant. geeft slechts schaduwe.
WNTschadeSCHADE (I)znw.(v.) Nadeel dat voor iemand of voor een algemeen belang uit een gebeurtenis of handeling voortvloeit.
WNTschadeSCHADE (II)znw.(v.) Schaduw. Thans alleen in zuidelijke dialecten.

Ga naar de GTB applicatie