Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 6
Aantal hits: 6
MNW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
VMNW
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 2
ONW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
WNT
Aantal resultaten: 3
Aantal hits: 3
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
VMNWtiendTIENDE (I)znw.m.,v.tiendrecht; tiendland; opbrengst van een tiendland; inzameling van tienden
VMNWTiene, TiendTIENEznw.v.Tien(d)e (?)
MNWtiende, tiendTIENDEznw, telw Als  
WNTtiendTIEND (I)znw.(m.,o.) Een evenredig deel, meestal een tiende — vandaar de naam —, dat een rechthebbende mag heffen van de gewassen, gegroeid, en (of) van de jongen van dieren, geworpen op grond, bij een ander in gebruik. Aanvankelijk schonken de oude Christenen in navolging van de tienden der Joden (zie onder 2)) zulk een deel aan de (in den beginne: bisschoppelijke, later: parochiale) kerk; verschillende kerkvaders drongen er op aan het voorbeeld der Joden te volgen, en in het frankische rijk stelden onderscheiden capitularia der Karolingen de opbrengst verplicht. Zoo ontstond in W.-Europa het genoemde zakelijke recht der kerk, en vervolgens door overdracht of op andere wijze hetzelfde recht van leeken. De benaming voor het deel is lat. decima; in het Ndl. sprak men aanvankelijk van tiende, later van tiend; zie voorbb. van dit woord in het Mnl. bij VERDAM. (Voor de, thans onjuist geachte, meening dat de tienden niet van kerkelijken oorsprong zouden zijn, zie b.v. de aanhalingen hieronder uit DE GROOT, Inl., en bij tiendinstituut beneden bij de Samenst.). Hier te lande komen nog in het B.W. bepalingen (geheel of grootendeels de vanouds geldende) voor betreffende nieuw te vestigen tienden, maar sedert 1838 zijn er weinig of geen meer gevestigd, en in 1907 is het instituut afgeschaft.
WNTtiendTIEND (II) Zie TEEN (II) en TIEN (III).
WNTtiende, tiendTIENDE (II) Zie TIEND (I).

Ga naar de GTB applicatie