Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 23
Aantal hits: 24
MNW
Aantal resultaten: 8
Aantal hits: 8
VMNW
Aantal resultaten: 3
Aantal hits: 3
ONW
Aantal resultaten: 3
Aantal hits: 4
WNT
Aantal resultaten: 9
Aantal hits: 9
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
ONWwiswisibnw.Goed. In het Oudnederlands alleen als toponymisch element overgeleverd.
ONWwis, Wiswiskaznw.Drassige weide, meers. In het Oudnederlands alleen als toponymisch element overgeleverd.
ONWwiswissaznw.Wilgentwijg; wilgentwijgenband.
VMNWwisWISbnw.zeker
VMNWwisWISCznw.aarzeling
VMNWwisWISSE (I)znw.v.wilgentwijg; gevlochten koord
MNWwisWIS (I)bnw, bijwWis, gewis, ontwijfelbaar. Zie gewis en onwis. Kil. wis j. gewis, certus, verus; Teuth. certein, wisse, verw. naar seker; seecker, wisse, certeyn, warachtich, vry, vast, indubius, indubie, certus, certe; wisse, dat niet en fellet, fixus, stabilis.
MNWwisWIS (II)znw(o.) Vaste inkomsten.
MNWwisWISCH (I)znw(m.) Wisch, stroowisch, bundel stroo, stroobos. Kil. wisch, involucrum herbae, straminis, panni.
MNWwisWISCH (II)znw(m.)Aarzeling, twijfel.
MNWwisWISCH (III)znw(v.)Weiland, beemd. Teuth. wese, weyde, wijsche, mate, pasch, pascua, fenifera.
MNWwisWISSE (I)znw(v.) Dunne, taaie boomloot, buigzame wilgentwijg, teen. Kil. wisse, vimen; Plant. wissen, des viornes d'oisier ou autres verges à lier les vignes, etc. viburnum, vimen; van wissen, vimineus; Hor. Belg. 7, 15: vimen, een rijs, teenken of wisseken; Haarl. Gloss. en wisse, vimen. Zie De Bo, i.v. wisse en vgl. wissele.
MNWwisWISSE (II)znw(v.)Zekerheid. Vgl. gewis, znw. o.; mhd. gewis, o; gewisse, vr. Enen wisse doen, zekerheid stellen ten behoeve van iemand.
MNWwisWISSE (III)
WNTwisWIS (I)bnw., bw. (Bnw.) In de toekomst stellig zijn vorm, zijn eigenschappen krijgend; in de toekomst zeker plaatsvindend.
WNTwisWIS (II)znw.(v.,m.,o.) Vaststaand feit (dat er iets zal gebeuren). W.g. en veroud.
WNTwisWIS (V) Zie WISCH (I).
WNTwisWIS (VI) Zie WISSE (I).
WNTwisWISCH (I)znw.(m.,v.) Bundel, resp. gewonden, ineengedraaide bos of krans van halmen of twijgen in het alg. en van hooi of stroo in het bijz.
WNTwisWISCH (II)znw.(v.) Weide, weideland of hooiland, vaak laaggelegen en 's winters onderloopend; beemd. Vgl. verder nog D.W.B. i.v.
WNTwisWISSE (III,IV) Zie WIS (I) en (II).
WNTwisWISSE (I)znw.(v.,m.) Dunne, taaie en buigzame twijg aan of afkomstig van inz. rechtscheutige boomsoorten zooals wilgen e.d.; rijs, teen. Vaak in den verkl.
WNTwisWISSE (V) Zie WISCH (I).

Ga naar de GTB applicatie