Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 16
Aantal hits: 16
MNW
Aantal resultaten: 8
Aantal hits: 8
VMNW
Aantal resultaten: 2
Aantal hits: 2
ONW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
WNT
Aantal resultaten: 5
Aantal hits: 5
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
ONWzegensaginaznw.  v.Visnet.
VMNWzegenSEGHENzw.ww.intr.overwinnen
VMNWzegenSEGHENEznw.v.sleepnet
MNWzegenSEGEN (I)znw(m.)Zegen.
MNWzegenSEGEN (II)
MNWzegenSEGEN (III)ww(zw., intr.)Zegevieren, zegepralen, de zege behalen, overwinnen. Kil. seghen, vetus Germ. vincere.
MNWzegenSEGEN (V)ww(zw., onreg., trans.)
MNWzegenSEGEN (VI)bnwVan of als eene geit, geiten-. Vooral in het Oostmnl. Teuth. geyten, tzeeghen, caprinus.
MNWzegenSEGEN (VII)ww(zw., trans.)Zegenen.
MNWzegenSEGENEznw(v.)Een groot trek- of sleepnet, waarmede men de geheele breedte van een vischwater afsluit. Voc. Cop. een seghene, sagena. Teuth. segen, vischers nett, sagena; vischseghen, sagena. Kil. seghene, saghene, seyne, Holl. Fris. sagena; seyne, seynnet (vgl. segennet), seyghene, sagena.
MNWzegenSEGINGEznw(v.)
WNTzegen Zegen[behandeld onder ZEGE I]
WNTzegenZEGEN (I)znw.(m.) Mystiek-ritueele handeling bestaande uit het maken van een kruisteeken (of een ander gebaar) over iem. of iets, al of niet begeleid door een, meestal vaste, gebedsformule of bede, waarmee Gods gunst, beschermende kracht en hulp wordt afgesmeekt of toegezegd. Dikwijls ook alleen in toep. op de (daarbij) gesproken woorden; zegenwensch; zegenbede. Vaak in verb. met ww. als geven, krijgen resp. zeggen, (uit)spreken.
WNTzegenZEGEN (II)znw.(v.) In den vorm zegen (eert. ook seygene, seghe).
WNTzegenZEGEN (III) Zie ZEGE (I).
WNTzegenZEIN (II) Zie ZEGEN (II).

Ga naar de GTB applicatie