Frequently
Asked
Questions

Klik op een vraag in het venster hiernaast.

Om de GTB-applicatie te kunnen raadplegen, moet u een account aanvragen. U kunt dit doen via de logon-pagina van het programma.

De gebruikersaccount voor de GTB-applicatie is geheel gratis.

De gebruikersaccount bestaat uit uw e-mailadres en een daaraan gekoppeld wachtwoord. Dit wachtwoord wordt u per e-mail toegestuurd nadat u de account heeft aangevraagd.

U mag geen gebruik maken van deze applicatie en de daaruit voortkomende outputgegevens voor andere doelen dan voor eigen, niet-commercieel onderzoek. In geval van potentiële commerciële toepassingen, resulterend uit onderzoek met dit systeem en deze data, dient u contact op te nemen met de directeur van het INL over de voorwaarden.

Als u problemen heeft met inloggen, ligt dit waarschijnlijk aan de beveiligingsinstellingen van uw browser.

Experimenteer met een lager beveiligingsniveau.

In Internet Explorer kunt u het beveiligingsniveau wijzigen door in het menu Extra voor "Internet-opties" te kiezen. Op het tabblad Beveiliging zet u dan het niveau lager, bijvoorbeeld op "Normaal".

Het kan zijn dat u hiervoor contact moet opnemen met het systeembeheer van uw organisatie.

Wanneer u zich heeft aangemeld en succesvol heeft ingelogd, worden de inloggegevens als een cookie opgeslagen op uw pc.

Vanaf dat moment zal dit cookie gebruikt worden om de volgende keren in te loggen en wordt het inlogscherm niet meer getoond.

Pas wanneer u het cookie van uw pc verwijdert (of wanneer u vanaf een andere pc werkt), zal het inlogscherm opnieuw verschijnen en ingevuld moeten worden.

Het INL verleent aan universiteiten, hogescholen en andere wetenschappelijke instellingen automatische toegang tot de GTB-applicatie op basis van IP-adres.

Voor meer informatie over deze dienstverlening kunt u contact opnemen met de servicedesk.

U kunt uw wachtwoord wijzigen door in te loggen bij de TST-centrale van het INL en daar te klikken op mijn wachtwoord wijzigen.

Wanneer u uw wachtwoord heeft gewijzigd, zult u de eerstvolgende keer een foutmelding krijgen bij het inloggen omdat het cookie op uw pc nog het oude wachtwoord bevat.

U kunt eenvoudigweg het venster sluiten om de applicatie af te sluiten.

Uitloggen is niet nodig. Uw gebruikersnaam en wachtwoord worden automatisch opgeslagen zodat u volgende keer direct doorgaat naar de applicatie.

Helaas is uw computer te traag voor de GTB-applicatie. Indien er andere programma's actief zijn, kunt u die sluiten en het nogmaals proberen. Zie ook de aanbevolen minimale configuratie elders in deze FAQ.

Aanbevolen minimale configuratie: 2 GHz met 512 Mb RAM. De aanbevolen schermresolutie is 1024x768 pixels (maar 800x600 werkt ook).

Het project "Geïntegreerde Taalbank (GTB)" heeft als doel de ontwikkeling van een flexibel raadpleegbare databank van het vroegste tot het modernste Nederlands.

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal op Internet (iWNT), het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW), het Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) en het Oudnederlands Woordenboek (ONW) zijn nu reeds beschikbaar.

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal op Internet (iWNT), het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW), het Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) en het Oudnederlands Woordenboek (ONW) zijn nu beschikbaar.

Het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) is te raadplegen op anw.inl.nl.

De applicatie is getest met Internet Explorer 6 en 7, Firefox 2.0 en Safari 2.0.4, maar werkt ook in andere bekende browsers zoals Camino en Opera, al zullen er onderling kleine verschillen zijn in layout en gedrag. De aanbevolen browser voor deze applicatie is Internet Explorer, gevolgd door Firefox en Safari.

Om de applicatie te kunnen gebruiken heeft uw browser versie 7 of hoger van de Flash plugin nodig (bij voorkeur Flash 9 of hoger).

De GTB-applicatie is een Flash applicatie, dat wil zeggen dat het programma uit slechts één pagina bestaat. Gebruik de tabbladen om binnen de applicatie te navigeren.

Wanneer u een sneltoets voor 'Vorige-pagina' gebruikt, wordt de applicatie na bevestiging afgesloten.

De aanbevolen schermresolutie voor de applicatie is minimaal 1024x768 pixels. Bij een lagere resolutie (bijvoorbeeld 800x600 pixels) is de applicatie ook te gebruiken, maar verschijnen er extra scrollbars voor de gedeeltes die niet op het scherm passen.

Ook wanneer u de dots per inches (dpi) van uw beeldscherm op meer dan 100% heeft gezet (onder Windows XP: Start | Instellingen | Configuratiescherm | Beeldscherm | Instellingen | Geavanceerd), kan dit problemen veroorzaken op de inlogschermen.

Om bijzondere tekens in de GTB-applicatie te kunnen zien, heeft u een speciaal INL-font nodig. U kunt dit font hier downloaden: Windows, Mac of Linux.

(Het font is vernieuwd op 19 mei 2009. Indien u het voor die tijd geïnstalleerd heeft, wordt aanbevolen dit opnieuw te doen.)

Onder Windows wordt het INL-font automatisch geïnstalleerd wanneer u klikt op de link hierboven.

Op de Mac moet de zip-file met de fontbestand(en) eerst uitgepakt worden. De Mac geeft vervolgens zelf aan waar de bestand(en) naartoe gekopieerd moeten worden.

Onder Linux moet u na uitpakken zelf het juiste pad kiezen voor de installatie (bijv. /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF, maar dit zal per distributie kunnen verschillen).

N.B.: Het kan zijn dat u, na installatie van het font, sommige tekens nog steeds niet ziet. Dit is een bekend probleem waar aan gewerkt wordt.

Gebruik van het muiswiel in het resultaatscherm wordt (nog) niet ondersteund. U kunt wel de pijltjestoetsen of de scrollbar gebruiken.

Met PageUp en PageDown kunt u per pagina scrollen en met de toetsen Home en End wordt respectievelijk naar de eerste en de laatste pagina van de deelset in het resultaatscherm gesprongen.

Het is noodzakelijk dat het resultaatscherm focus heeft om met deze toetsen te kunnen werken. Klik zo nodig eenmaal op een willekeurige plaats in het scherm om het de focus te geven.

Als u onder Linux geen tekst ziet in de applicatie, heeft u het TrueType-font 'Verdana' waarschijnlijk niet geïnstalleerd staan.

Onder Debian of een op Debian gebaseerde distributie (bijv. Ubuntu en Knoppix) kunt u dit font krijgen door het package 'msttcorefonts' te installeren.

Lijst met veelgestelde vragen over de INL GTB-applicatie. Nog meer vragen? Mail de servicedesk.
© 2007-2010, Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Laatste wijzigingen deze FAQ: 2 juli 2010.