VMNW spreidingskaartapplicatie

Lemma
Variant 1
Variant 2
  ?  

De vlakvullingen worden berekend met broncode uit de kaartapplicatie van Evert Wattel, zie
Visualisation of extrapolated social-geographical data
Evert Wattel en Pieter van Reenen
Subfaculteit Wiskunde en Informatica, Vrije Universiteit Amsterdam, the Netherlands